Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2014

Genvalg og nyvalg til studerende i bestyrelsen

Andreas Olsen blev genvalgt, mens statskundskabsstuderende Sarah Askholm Junge er ny studenterrepræsentant i Aarhus Universitets bestyrelse fra 1. februar 2015. Dermed bevarer Studenterrådet begge studenterpladser i universitetsbestyrelsen.

Det blev et af resultaterne, da dette års universitetsvalg sluttede torsdag eftermiddag.

Ved valget har studerende kunnet stemme til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn, mens de videnskabelige medarbejdere har kunnet stemme til ph.d.-udvalg og studienævn.

Samlet set endte stemmeprocenten på 18,07 til de i alt 17 kampvalg, hvor der kunne afgives stemmer. Herudover var der 137 fredsvalg.

  • Læs mere om valget og se resultaterne 

Kvalitetsudvalget debatterede rapport på AU

Uddannelses- og Forskningsministeriets Kvalitetsudvalg præsenterede tidligere på ugen deres anden rapport ved en konference på Aarhus Universitet.

Her var udvalgsformand Jørgen Søndergaard sammen med udvalgsmedlemmerne Nikolaj Lubanski og Jakob Roland Munch mødt op for at præsentere og diskutere rapportens anbefalinger, samt lytte til oplæg fra studerende og undervisere på forskellige videregående uddannelser.

Denne anden rapport fra Kvalitetsudvalget fokuserer på de studerendes læring og ikke mindst rammerne omkring læringen.


Kvalitet til debat hos akademiske råd

På ledelsens årlige seminar med de akademiske råd var Kvalitetsudvalgets rapport også på dagsordenen.
 
Her var der enighed om, at god forskning og god undervisning går hånd i hånd, og at ledelse, undervisere og studerende på Aarhus Universitet sammen har en opgave med at øge studieintensiteten. Samtidig var der udbredt modstand mod tanken om et nationalt uddannelsesråd, der skal administrere konkurrenceudsatte midler finansieret af basismidler.
 
Medinddragelse af de akademiske råd var det andet store tema for seminaret. Her har formændene understreget, at rådene vil inddrages tidligere i beslutningsprocesser, og at ledelsen samtidig bør sikre en feedback, der synliggør rådenes indflydelse.


Universitetet ønsker ikke påtale af studerende

Rektor Brian Bech Nielsen har i dag meddelt Østjyllands politi, at universitetet ikke ønsker, at der begæres påtale (rejses tiltale) mod de studerende, men at de håndteres på samme måde som de blokadevagter, der i sidste uge blev fjernet fra rektoratsgangen på universitetet. Det betyder, at de studerende risikerer at blive meldt til politiet, hvis de igen foretager en blokade af arrangementer, kontorer eller lignende på universitetet.

- Vores hensigt med at tilkalde politiet var alene at kunne gennemføre konferencen i Stakladen som planlagt, og sikre mødedeltagerne uhindret adgang til Kvalitetsudvalgets konference, siger rektor. 


Hjernemadsen sender live fra AU

Mandag den 1. december sender P1 radio ”Hjernekassen” med Peter Lund Madsen live fra Aarhus Universitet.

De tre AU-forskere, Rubina Raja (Arts), Leif Østergaard (HE) og Troels Skrydstrup (ST) er inviteret i æteren for at dele ud af deres viden om henholdsvis arkæologi, blodpropper og CO2.

Det finder sted i Stakladens kantine, bygning 1422, kl. 8.30-10.00. Der er gratis adgang, og de første 300 gæster får en gratis kop kaffe og et rundstykke.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog