Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2014

Seniorordning med ansøgningsfrist 4.februar

Som tidligere udmeldt indgår seniorordninger i de afværgeforanstaltninger, der skal begrænse antallet af afskedigelser i forbindelse med de kommende besparelser.

Universitetsledelsen har efter dialog med de to næstformænd i Hovedsamarbejdsudvalget og AC fællestillidsrepræsentanten besluttet at tilbyde følgende seniorordning til medarbejdere på 60 år og derover med 10 års ansættelse i staten.

Ordningen indebærer, at man får nedsat arbejdstid, idet arbejdstiden dog skal udgøre mindst 15 ugentlige arbejdstimer. Ordningen indebærer desuden mulighed for at få indbetalt et ekstra pensionsbidrag i de efterfølgende 18 måneder; dog ikke efter 30. september 2015.

De medarbejdere, som er interesserede i at søge en seniorordning, opfordres til at kontakte nærmeste leder eller tillidsrepræsentant. Bemærk at ansøgningsfristen er 4. februar og at seniorordningen træder i kraft fra 1. april 2014.


Fælles digitalisering af eksamen på fem universiteter

Indførelsen af et fælles system for digitale eksamen er nået et væsenligt skridt nærmere.

På baggrund af et fælles udbud for digitalisering af eksamener har Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Roskilde Universitet indgået kontrakt med Arcanic A/S.

Kontrakten betyder, at der bliver udviklet en fælles løsning, der kan løse hele eller dele af de udfordringer, digitaliseringsstrategien medfører for sektoren.


Kalender

  • 3. februar: sundhedsminister Astrid Krag besøger Health
  • 26. februar: bestyrelsesmøde
  • 6. marts: fælles HSU/HAMU-mødeMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog