Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 40/2014

Ny organisering af kommunikationsområdet

Fællesområdets kommunikationsenhed har fået ny organisering, og dermed er den administrative struktur for kommunikation på Aarhus Universitet faldet endelig på plads.

Siden den 22. november har der kørt en særskilt proces om organisatorisk placering af fællesområdets kommunikationsenhed, det tidligere backoffice i AU Kommunikation. 

Som for de andre administrative områder gælder det, at hvert fakultet har sin egen kommunikationsenhed, men i forbindelse med den nye administrative struktur havde universitetsledelsen besluttet, at der ikke længere skulle være et selvstændigt vicedirektørområde for kommunikation. Det havde været på tale, at AU Kommunikation i stedet kunne blive lagt sammen med HR, men universitetsledelsen valgte på baggrund af de mange tilbagemeldinger at sætte en særskilt proces i gang for at belyse andre muligheder for placering af kommunikation inden den endelige beslutning.

Prorektor Berit Eika har stået i spidsen for processen, hvor hun har samlet input fra de berørte medarbejdere og funktionschefer for at komme frem til en ny måde at organisere fællesområdets kommunikation på. Universitetsledelsen har på den baggrund besluttet, at kommunikationsområdet vil være fordelt på forskellige områder. Hvert kommunikationsspeciale er blevet vurderet i forhold til at placere i det vicedirektørområde, hvor der var bedst mulighed for at forbedre koordinering af og udvikle opgaveløsningen. Den nye organisering træder i kraft fra 1. januar.

En stor del af den tidligere enhed vil blive lagt sammen med Forskning og Erhvervssamarbejde. Den del, som har som sit hovedfokus at udvikle og vedligeholde Aarhus Universitets hjemmeside, bliver integreret i IT, og Omnibus vil fortsætte som uafhængigt medie med ophæng i IT.

En række medarbejdere fra Intern Kommunikation og Ekstern Kommunikation bliver en del af Universitetsledelsens sekretariat.


Ministermøde om dimensionering

Universiteterne arbejder fortsat videre med dimensioneringen ud fra den aftale, som Danske Universiteters Rektorkollegium indgik med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen den 4. november (læs pressemeddelelse om aftalen).

Det blev konklusionen på onsdagens møde mellem ministeren og Danske Universiteters Præsidium.

Præsidiet består af formanden og næstformanden for Formandskollegiet , samt formanden og næstformanden for Rektorkollegiet.

På mødet lagde ministeren desuden vægt på, at hun gerne ser forhandlingerne om dimensionering afsluttet inden jul.


Ændringer på ST-institutlederposter

Professor Birgit Schiøtt er konstitueret institutleder på Institut for Kemi de næste to år. Birgit Schiøtt er leder af ”Biomodelleringsgruppen”, der beskæftiger sig med proteiners og andre biomolekylers indbyrdes vekselvirkninger, og hun har siden 2010 været viceinstitutleder på Institut for Kemi med ansvar for undervisning og uddannelser.

Hun afløser professor Karl Anker Jørgensen, som har været konstitueret siden 15. februar i år.

Niels Kroer fratræder sin stilling som institutleder på Institut for Miljøvidenskab pr. 1. marts 2015. Han har fået ny stilling som institutleder på Biologisk Institut, Københavns Universitet.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog