Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 5/2014

Nyt om økonomiprocessen

De sidste samarbejdsudvalg holder møde i den kommende uge for at drøfte de kommende besparelser. Derefter kan man begynde at skabe et overblik over, hvor mange stillinger, der forventes nedlagt.

Det betyder, at universitetsledelsen ultimo uge 8 kan melde ud om det forventede antal frivillige fratrædelser, seniorordninger og påtænkte afskedigelser.


Kontant skulderklap til eliteforskere

Professor Daniel Otzen og professor Jens-Christian Svenning blev i går fejret på Glyptoteket som absolutte topforskere. De modtog begge en EliteForsk-pris på 1,2 millioner kroner. En million kroner er til forskningsaktiviteter, mens de 200.000 kroner er en personlig hæderspris. Siden 2007 er der årligt uddelt fem EliteForsk-priser.

Ved samme lejlighed uddelte Kronprinsesse Mary og Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen også årets EliteForsk-rejsestipendier på 300.000 kroner.

Læs mere om de to modtagere af EliteForsk-prisen:

Se en samlet oversigt over årets EliteForsk-modtagere


14 ansøgere til prorektor-stilling

Aarhus Universitet har fået 14 ansøgninger til den nye stilling som prorektor for uddannelse. Ansøgningsfristen udløb den 3. februar, og der skal nu nedsættes et ansættelsesudvalg med rektor som formand.

I forbindelse med opslaget af den nye stilling som prorektor for uddannelse blev der nedsat en rådgivningsgruppe. Den består af en VIP-repræsentant fra hvert af de fire hovedområder, en repræsentant fra det teknisk-administrative personale og en repræsentant for de studerende. Medlemmerne blev indstillet af de akademiske råds formandsforsamling. Gruppens opgave er nu at rådgive rektor om, hvilke kandidater der bør indkaldes til samtale.

Herefter holder rektors ansættelsesudvalg møde for at udvælge de ansøgere, som indkaldes til samtale. Selve processen med samtaler og test løber hen over de kommende måneder, og den nye prorektor for uddannelse ventes at kunne præsenteres i maj og tiltræde til juni.


Prodekan for videnudveksling går på pension

Frank Pedersen, prodekan for videnudveksling på School of Business and Social Sciences, går på pension den 28. februar efter 35 års ansættelse på Handelshøjskolen og Aarhus Universitet.

Frank Pedersen blev uddannet cand.oecon. på Aarhus Universitet og i 1978 ansat på Handelshøjskolen, hvor han blandt andet har bidraget markant til internationaliseringen og samtidig har stået bag to sommerskoleforløb og den første fuldtids-MBA-uddannelse.

Alle er velkomne til Frank Pedersens afskedsreception, der afholdes den 28. februar kl. 15.00 i bygning 2540 (R1) på Fuglesangs Allé. 


Nyt samarbejde med professionshøjskolen UCC

Aarhus Universitet og professionshøjskolen UCC underskrev 30. januar en aftale, der styrker institutionernes samarbejde inden for uddannelse og forskning.

På uddannelsessiden betyder det, at man blandt andet vil arbejde på at styrke sammenhængen i studiestrukturerne, samt påbegynde samarbejde om at udbyde relevant efter- og videreuddannelse til professionsbachelorer som lærere og pædagoger.

På forskningsområdet er det planen at fortsætte samarbejdet om ph.d-uddannelser, forsknings- og udviklingsprojekter med kommuner og skoler, samt udveksle gæsteforskere.


Overblik over den kommende institutionsakkreditering

Arbejdet med at blive institutionsakkrediteret vil i det kommende år involvere mange medarbejdere på Aarhus Universitet. En ny hjemmeside giver overblik over processen, arbejdsgrupper og vejledninger.

Arbejdet med at få Aarhus Universitet institutionsakkrediteret er sat i gang efter en ændring i akkrediteringsloven i 2013. Med den nye lov er det ikke længere de enkelte uddannelser, men Aarhus Universitet som samlet institution, der skal akkrediteres for fremadrettet at kunne oprette nye uddannelser og uddannelsesudbud.


SmartAarhus runder to år 

SmartAarhus har i den forgangne uge markeret sin toårs fødselsdag med lanceringen af en app, der med nye digitale muligheder gør det nemmere at være borger. Hele grundtanken med SmartAarhus er at digitalisere byerne til fordel for borgerne, og Aarhus Universitet og forskere fra Aarhus Universitet er dybt involverede i arbejdet. 

Smart Aarhus er et samarbejde mellem forskning, offentlige institutioner og virksomheder og fungerer som en løftestang for de strategiske partnerskaber, der skal udvikle fremtidens digitale by.


Kalender

  • 25. februar: Universitetsledelsesmøde på Datalogisk Institut
  • 26. februar: bestyrelsesmøde
  • 6. marts: Fælles HSU/HAMU-møde


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog