Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2014

Proces i gang med at finde ny universitetsdirektør

Bestyrelsen har på sit møde den 26. februar besluttet, at processen med en finde en afløser til universitetsdirektør Jørgen Jørgensen skal sættes i gang i marts.

Baggrunden er, at ledelsen ønsker at have en ny direktør på plads i god tid inden færdiggørelsen af budgettet for 2015. Rektor og bestyrelsen lægger stor vægt på at sikre de optimale rammer for en god overlevering mellem den nuværende og den kommende direktør.


Ny konstitueret institutleder på kemi

Professor Karl Anker Jørgensen blev pr. 15. februar konstitueret som institutleder på Institut for Kemi. Han afløser Ib Johannsen, der fortsætter som lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab, hvor han bl.a. skal fokusere på sin opgave som kompetencecenterleder i SPIR – Biovalue-platformen.


Fødevareministeriet fornyer aftale med Aarhus Universitet

Aftalen mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening er netop forlænget, så den gælder for perioden 2014 og fire år frem. Aftalens indhold forhandles en gang årligt i tæt dialog mellem ministeriet og AU. Aftalen er opdelt på 13 temaområder. Aftalen mellem DCA og Fødevareministeriet indebærer, at DCA modtager 280,2 mio. kr. i 2014 faldende til 263,1 mio. i 2017. I 2013 lød aftalen på 285,8 millioner kroner.

AU’s myndighedsbetjening for Fødevareministeriet koordineres af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, hvor en række institutter bidrager med forskning og rådgivning. Foruden myndighedsopgaver for ministeriet er DCA forpligtet til at medvirke til viden- og teknologioverførsel til virksomheder, myndigheder og andre relevante interessenter.


Forskningsfonden støtter ph.d.-uddannelser

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler i år 16 millioner kroner til ph.d.-uddannelserne på de fire hovedområder. Det sker i form af de såkaldte scholarstipendier, som er blevet uddelt hvert år siden 2006.

Stipendierne suppleres af en ekstra bevilling til ph.d.-skolerne på i alt tre mio. kr., der kan benyttes til at finansiere udenlandske ph.d.-studerendes ophold på Aarhus Universitet.


U-days forbereder ansøgere til studievalg

Sammenhængen mellem studievalg og jobmuligheder er blandt de store temaer på dette års u-days-arrangement på Aarhus Universitet.

Derfor har de studiesøgende i år mulighed for at møde færdiguddannede kandidater fra forskellige uddannelser, såvel som undervisere, vejledere og nuværende studerende.

Uddannelserne ved Aarhus Universitet afholder åbent hus-arrangementer torsdag og fredag, mens den samlede uddannelsesmesse finder sted lørdag.

Uddannelserne i Emdrup afholdt åbent hus tidligere på ugen, mens AU Herning åbner dørene den 8. marts.

I 2013 lagde 8.000 studiesøgende vejen forbi u-days, der i år omfatter i alt 145 videregående uddannelser i Aarhus.


Nye uddannelsestal fra Danske Universiteter

2013 bød på en stabilisering i det samlede antal indskrevne studerende på Aarhus Universitet. Det er viser det statistiske beredskab, som i sidste uge blev udsendt af Danske Universiteter. 

Ifølge statistikken havde Aarhus Universitet i alt 38.169 indskrevne studerende på bachelor- og kandidatuddannelser i 2013. Tallet voksede gennemsnitligt med godt 7 procent årligt i perioden 2009-2012, mens væksten fra 2012 til 2013 var nede på 1,4 procent. Overordnet har væksten i antallet af indskrevne studerende på Aarhus Universitet været lidt mindre end sektorgennemsnittet set over hele perioden 2009-2013.

Hvor 2013 bød på en mindre stigning i antallet af nye bachelorstuderende, voksede optaget på kandidatuddannelserne til gengæld med 26 procent. Sidste år optog Aarhus Universitet i alt 5.780 nye kandidatstuderende. Stigningen skal primært ses på baggrund af det øgede bacheloroptag, universitetssektoren generelt oplevede i 2009 og 2010. 

Danske Universiteters statistiske beredskab udkommer hvert år og er opdelt i to faser: Studienøgletallene udkommer i februar, mens tal for ph.d.-aktivitet, personale og økonomi udkommer i juni.


Kalender

  • 3.-4. marts: rektor Brian Bech Nielsen deltager i Rektorkollegium-seminar
  • 5. marts: rektor Brian Bech deltager i møde i Vækstforum
  • 6. marts: fælles HSU/HAMU-møde
  • 11.-13. marts: besøg fra Groningen Universitet på AU
  • 18. marts: universitetsledelsens månedsmøde på Institut for Folkesundhed
  • 20. marts: HSU-møde
  • 22. april: universitetsledelsens månedsmøde på Institut for Fysik og Astronomi
  • 24.-26. april: Forskningens Døgn
  • 30. april: bestyrelsesmøde

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, fredag 28. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog