Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 15/2016

Psykisk APV: Opfølgningsarbejdet går i gang

Resultaterne af den psykiske APV blev torsdag offentliggjort. Overordnet set går det i den rigtige retning med trivslen på Aarhus Universitet, men der er fortsat områder, vi skal forbedre. 

På baggrund af rapporten for hele AU har Hovedsamarbejdsudvalget og Hovedarbejdsmiljøudvalget anbefalet fire fælles arbejdsmiljøtemaer, som vi opfordrer alle enheder til at indarbejde i det lokale opfølgningsarbejde. Det drejer sig om stress, god ledelse i dagligdagen, anerkendelse - både kollegialt og fra ledelsen samt god omgangstone.

De fælles temaer skal sikre en forbedring af de arbejdsmiljøområder, der er vigtige på tværs af de fire fakulteter og enhedsadministrationen. Resultaterne i APV’en varierer på tværs af enheder og medarbejdergrupper, og derfor er det vigtigt at understrege, at de fælles temaer ikke må tage fokus fra de lokale problematikker.

Det er glædeligt, at hele 75% har deltaget i undersøgelsen. Vi opfordrer til, at medarbejderne vil være lige så engageret ved de kommende lokale dialogmøder, som de enkelte enheder nu går i gang med afholde.


Vær med til festlig prisuddeling i Aulaen

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris uddeles onsdag den 25. maj kl. 11.00-13.30 i Aulaen.

Prisen uddeles til to forskere, som har udmærket sig på allerhøjeste niveau, og som i deres karrierer har høstet stor national og international anerkendelse. Ved samme lejlighed bliver Aarhus Universitets Forskningsfonds fem ph.d.-priser uddelt.

Alle medarbejdere på Aarhus Universitet er inviterede til at deltage. Tilmeldingsfristen er mandag den 23. maj.


Leiden offentliggør 2016-rangliste

Den nye Leiden-ranking, som udelukkende bygger på analyser af universitetets videnskabelige produktioner, er netop blevet offentliggjort. Årets opgørelse viser, at Aarhus Universitets videnskabelige produktion er citeret 16% mere end verdensgennemsnittet, eller sagt på en anden måde: 11,6% af publikationerne hører til blandt de 10% mest citerede inden for sit fagområde. Det giver en placering som nr. 97 blandt de største universiteter i verden (med minimum 5.000 publikationer registreret).

Leiden-rankingens hjemmeside rummer en stor mængde data, som gør, at man selv kan tilpasse sin søgning og sammenligne på forskellige indikatorer. Man kan bl.a. se, at 76,2% af de registrerede artikler fra Aarhus Universitet er publiceret i samarbejde med udenlandske forskningsinstitutioner. Man kan også organisere data efter forskellige fagområder. Her kan man eksempelvis se, at 13% af publikationer fra Aarhus Universitet inden for "life and earth science" hører til blandt de 10% mest citerede.

Ranglisten er igen i år domineret af amerikanske institutioner. Ud af de 25 øverst placerede er de 19 amerikanske, og de fem europæiske (London School of Hygiene & Tropical Medicine, EPFL Lausanne, Oxford, ETH Zürich og Cambridge). Israelske Weizman Institute er også i top 25. Ranglisten medtager de 842 største universiteter i verden. Rockefeller University topper i år ranglisten.


Dekan i dialog om vækst og uddannelse

I et interview fortæller dekan Thomas Pallesen, hvordan Aarhus BSS i løbet af de næste fem år forventer at skabe et endnu stærkere forsknings- og uddannelsesmiljø på business-uddannelserne. Rekruttering af forskere på internationalt højt niveau, nye tværgående uddannelser og et større fokus på dygtige studerende fra udlandet er blandt de tiltag, Thomas Pallesen peger på som vejen frem.

Ved et arrangement på Aarhus BSS mandag d. 23. maj fra 17.30-20.00 vil Thomas Pallesen uddybe, hvordan forskning og uddannelse skal sikre vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. 

Mandagens arrangement er åbent for alle. Deadline for tilmelding er søndag den 22. maj.


Dekaner i fælles front mod hård beskatning af fondsmidler

Sammen med sundhedsdekanerne på Københavns, Syddansk og Aalborg Universitet advarer dekan på Health Allan Flyvbjerg om konsekvenserne, hvis regeringen vælger at forringe særreglerne for skattefradrag blandt private almennyttige fonde. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp