Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2016

45 AU-forskere får DFF-millioner

Det Frie Forskningsråd bevilliger 148 millioner til 45 AU-forskere på tværs af hele universitetet. Den samlede pulje fra Det Frie Forskningsråd lyder på i alt 565 millioner kroner til 164 forskningsprojekter. 


AU fik sat et markant aftryk på Folkemødet 2016

Forskningsskibet Aurora summede af liv fra morgen til aften, og godt 4.000 gæster tog imod invitationen om at få et indblik i universitetets aktuelle forskningsaktiviteter og uddannelsespolitiske synspunkter, da Folkemødet i Allinge fandt sted i dagene fra den 16.-19. juni. Klare budskaber til politikerne og nye konstruktive input fra aftagere og samarbejdspartnere var blandt det faglige udbytte, som universitetets ledelse tog med sig hjem. 


Sprogfag samles på Arts

Aarhus Universitets bestyrelse har godkendt en reorganisering af sprogområdet. Efter en faglig proces på mere end et år er det nu besluttet, at de fire erhvervssprog engelsk, fransk, spansk og tysk overflyttes fra Aarhus BSS til Arts. Derved får Aarhus Universitet Nordens største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for de europæiske hovedsprog. Beslutningen blev truffet på bestyrelsesmødet den 14. juni.


Nye designrammer for au.dk

Nye designrammer for AU’s eksterne webunivers skal forbedre overskueligheden og øge brugervenligheden. De nye designrammer er udviklet som følge af den kritik, der blev rejst i problemanalysen 2014 og er baseret på en grundig analyse af udfordringer og behov. Arbejdet er gennemført i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fakulteterne under en styregruppe med universitetsdirektør Arnold Boon i spidsen. Implementeringen begynder i efteråret 2016 og løber frem mod foråret 2017.


Margrethe Vestager på besøg

Prorektor Berit Eika tog torsdag den 23. juni imod EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der sammen med sine nærmeste medarbejdere besøgte Aarhus Universitet som led i en inspirationstur til Danmark. På programmet var en præsentation af Erasmus Mundus Master's in Journalism, en rundtur i Universitetsparken og et møde med professor Michael Svarer. 


Debat: Voksende behov for læger

Sammen med formand for Yngre Læger Camilla Rathcke og koncernchef for Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen, opfordrer sundhedsdekan Allan Flyvbjerg Sundhedsstyrelsen til at se nøje på fremtidens voksende behov for læger, når de fremskriver behovet for uddannelsespladser. I et indlæg i Politiken den 16. juni fremhæver de, at det er vigtigt at tage højde for lægemiddelindustriens stigende efterspørgsel på sundhedsakademisk arbejdskraft. 


AU’s retningslinjer for modtagelse af gaver

En række offentlige ansatte er sigtet for bestikkelse, fordi de er mistænkt for at have modtaget gaver fra IT-virksomheden Atea. Hvis den verserende sag giver anledning til tvivl om, hvad man som medarbejder på Aarhus Universitet må tage imod af gaver, gør vi opmærksom på, at vi har en politik, hvor du kan læse universitetets klare retningslinjer.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp