Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 29/2016

Styringseftersynet bør ikke føre til mere styring

Regeringen iværksatte i foråret et såkaldt styringseftersyn, der skal undersøge om den nuværende styring af de videregående uddannelser lever op til regeringens krav om kvalitet og relevans.

Styringseftersynet har i løbet af sommeren blandt andet kortlagt en række aktørers konkrete erfaringer og perspektiver på de lovgivningsmæssige rammer, tilsyn og udviklingskontrakter, som er blevet samlet og analyseret i en netop offentliggjort rapport fra analysebureauet Nextpuzzle.

Rapporten har skabt en del debat, da den blandt andet peger på behovet for, at ministeriet involveres i udpegningen af bestyrelser ”for eksempel gennem et udpegningsorgan nedsat af ministeren eller ved, at ministeren godkender indstillede kandidater”, som det er beskrevet i rapporten.

Temaet var også et omdrejningspunkt for DTU’s uddannelses- og forskningspolitiske topmøde i sidste uge, hvor hverken Venstres uddannelsesordfører eller ministeren selv ville komme nærmere ind på hvilke konkrete tiltag, eftersynet vil føre med sig.

For Aarhus Universitet er armslængde og rammestyring afgørende nøgleord, når det gælder ledelsen af universiteterne. Dette har både rektor og bestyrelsesformanden gentagne gange slået fast. Senest har rektor Brian Bech Nielsen udtalte følgende om det igangværende eftersyn til Berlingske:

”Politikerne skal rammestyre og samtidig give universitetsledelserne den nødvendige frihed til at lede universiteterne inden for de givne rammer. Problemet er, at vi er detailstyret ud over det rimelige. Det problem løser man ikke gennem politisk udpegede bestyrelser,” siger han.

Regeringen vil fremlægge de samlede resultater af styringseftersynet senere på efteråret.


AU skyder idéudvikling til Campus 2.0 i gang

Fredag den 7. oktober var repræsentanter fra bl.a. erhvervs- og kulturlivet i Aarhus, det politiske liv, kommunen og universitetet samlet til den første af to workshops. Målet er at kickstarte arbejdet med at skabe en moderne og bynær campus, når Aarhus Universitet i 2019 rykker ind på Kommunehospitalets arealer på Nørrebrogade.

I samarbejde med den kommende ejer af hospitalsbygningerne, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), er ønsket at udvikle et campusområde, som også integrerer byen og erhvervslivet, og som både studerende, medarbejdere, borgere og erhvervsliv bruger og har lyst til at være en del af 24/7.

Ideudviklingen fortsætter henover efteråret, og der afholdes endnu en workshop den 9. december. Universitetet hører meget gerne fra alle – interne som eksterne interessenter – der har input til fremtidens campus. De mange input tages med i den i videre proces med at udvikle området.

Parallelt med universitetets idéindsamling kører FEAS en forberedende proces frem mod udarbejdelsen af en lokalplan for området.


Universiteter bidrager til virksomheders vækst

Danske Universiteter udkom i sidste uge med en ny rapport, som har særligt fokus på effekterne af samspillet mellem virksomhedernes forskningsindsats og ansættelsen af universitetsuddannede. CBS-forskere står bag rapporten, som konkluderer, at væksten stiger markant, hvis virksomheder samarbejder med de højere danske læreranstalter.

Aarhus Universitet ser rapporten som et væsentligt bidrag i arbejdet med at fremme samarbejdet med erhvervslivet. På linje med formanden for Danske Universiteter, Anders Bjarklev, håber Aarhus Universitet, at rapporten kan bidrage til større synlighed og dialog om, hvordan forskning bedst gavner vækst og innovation i samfundet.

Rapporten er et led i Danske Universiteters arbejde med at beskrive og dokumentere de økonomiske effekter af den offentlige forskning.


 

Trine Hyrup Mogensen modtager nyindstiftet Jens Chr. Skou-pris

Lektor og afdelingslæge Trine Hyrup Mogensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, har som den første modtaget Jens Chr. Skou-prisen.

Prisen er stiftet for at sætte fokus på unge forskertalenter inden for det sundhedsvidenskabelige område. Trine Hyrup Mogensen får den som en anerkendelse for sin enestående forskningsindsats i immunsystemets bekæmpelse af infektioner. Tillykke med prisen.


AU rykker to pladser frem på NTU-ranking

Aarhus Universitet rykker to pladser frem på den nye National Taiwan University Ranking (NTU) og er nu nummer 86 på listen.

AU er gået 46 pladser frem siden 2007, hvor listen blev produceret første gang. NTU Ranking fokuserer udelukkende på forskning og har det særkende, at den opgør produktion og impact inden for en relativt kort tidsperiode.

Aarhus Universitet rykker to pladser frem på den nye National Taiwan University Ranking (NTU).

AU er nu nummer 86 og gået 46 pladser frem siden 2007, hvor listen blev produceret første gang. NTU Ranking fokuserer udelukkende på forskning, og har det særkende, at den opgør produktion og impact inden for en relativt kort tidsperiode

Inden for de såkaldte subject rankings placerer AU sig højt på agricultural sciences (nr. 10), environment/ecology (nr. 17) og plant & animal sciences (nr. 58).


Program for MatchPoints 2017 er på plads

MatchPoints-konferencen på Aarhus Universitet den 20.-21. maj 2017 sætter fokus på Reformationen og bliver den største folkeoplysende begivenhed i Danmark under reformationsjubilæet. Omkring 70 eksperter fra forskellige fag vil kaste lys over reformationens betydning for det samfund, vi lever i. Blandt hovedtalerne er den verdenskendte professor Francis Fukuyama fra Stanford University, og Hendes Majestæt Dronning Margrethe II åbner konferencen med en tale.


60 år med TÅGEKAMMERET

En af universitetets legendariske fest- og foredragsforeninger, TÅGEKAMMERET, fylder 60 år den 11. oktober. Foreningen, der drives af frivillige studerende, er i dag socialt samlingspunkt for studerende på matematik, matematikøkonomi, datalogi, IT, fysik, og nanoscience. Jubilæet markeres med en række studenterdrevne aktiviteter, bl.a. en reception i Vandrehallen, en jubilæumsrevy og et jubilæumsforedrag, hvor rektor Brian Bech Nielsen vil holde tale, bl.a. om TÅGEKAMMERETs betydning for studentermiljøet gennem tiden på fakultetet.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp