Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2016

AU indtræder i europæisk netværk for forskningsintensive universiteter

Aarhus Universitet har valgt at træde ind i et nyt europæisk netværk af 18 forskningsintensive universiteter, som skal arbejde for, at Europa fortsat har fokus på at skabe ny viden.

Netværket, The Guild of European Research Intensive Universities, blev lanceret den 21. november ved en stor konference i Bruxelles. Netværket har fået mange positive ord med på vejen af EU-systemet.


Debat om international rekruttering af forskere

Tirsdag den 22. november var Aarhus Universitet centrum for et arrangement, der samlede omkring 100 folk fra landets universiteter og andre interessenter for at diskutere international rekruttering af forskere.

Omdrejningspunktet for debatten var en ny rapport fra Tænketanken DEA, der som den tredje i en række sætter fokus på det internationale udsyn i dansk forskning.

DEA stod bag arrangementet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Aarhus Universitet. Blandt hovedtalerne var Benjamin Hermalin, professor og en del af fakultetsledelsen ved University of California samt professor Morten Ravn fra University College London. Prorektor Berit Eika bød velkommen, og en række AU-forskere sad med i panelet, bl.a. professor Lars Arge, prodekan Lise Wogensen og prodekan Anne Marie Paahus.

Effektfuld integration af forskere, tidlig rekruttering blandt adjunkter og postdocs, mentorordninger og mobile cv’er var blandt de emner, der blev diskuteret.


De bedste løsninger inddrager fagmiljøerne

Universitetsdirektør Arnold Boon er lige nu i gang med sin besøgsrunde i administrationen, hvor medarbejdere rundt omkring præsenterer deres mest succesfulde projekter. Fællesnævneren er, at de typisk bliver løst i tæt samarbejde med fagmiljøerne. Arnold Boon opfordrer nu til at fastholde og udvikle det involverende samarbejde med fagmiljøerne.


Aarhus Universitet spiller med i regionalt elitesportscenter

Et nyt regionalt knudepunkt for danske topatleter kan være i støbeskeen. Aarhus Universitet står sammen med Aarhus Kommune og Team Danmark bag en workshop, som i dag fredag samler en række midtjyske kommuner, idrætsklubber og uddannelsessteder om at kickstarte visionerne for et regionalt samarbejde.

Aarhus Universitet bidrager til projektet på baggrund af universitetets omfattende erfaring med at gennemføre uddannelsesforløb for topidrætsfolk gennem det såkaldte dual career-koncept. Dertil kommer muligheden for at sætte universitetets forskning i spil.

Det regionale center er tænkt i tilknytning til Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds kommende nationale elitesportscenter, som blev annonceret tidligere i år.


Fornem forskerpris til professor Poul Nissen

Torsdag modtog professor Poul Nissen den prestigefyldte Direktør Ib Henriksens Fonds Forskerpris for sin fremragende indsats inden for strukturbiologien. Fonden begrunder valget af Poul Nissen med hans evner for at fremme det interdisciplinære og internationale samarbejde inden for sit forskningsfelt.


AIAS Fellowships er nu åbne for ansøgning

Op til 15 internationale AIAS-COFUND Marie Curie Fellowships og fem interne Jens Christian Skou Fellowships kan nu søges. Ansøgningsfrist er hhv. 3. og 10. februar.


Rektor sender AUtocampus på turné

Rektor Brian Bech Nielsen indviede og navngav onsdag den 23. november en rullende miniudgave af Aarhus Universitet. Under navnet AUtocampus turnerer den frem til jul rundt for at indsamle idéer til Campus 2.0. Rektor opfordrer alle til at spille ind med gode idéer.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/ medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp