Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2016

Budgetplan skal håndtere finanslovsbesparelser

I løbet af det næste halve år skal Aarhus Universitet udarbejde en økonomisk plan, der skal dæmme op for de konsekvenser, som Finanslov 2016 har for AU. Universitetsledelsen opfordrer alle medarbejdere og studerende til at deltage i de lokale drøftelser, der vil finde sted i den kommende tid.

Det er Finanslovens såkaldte omprioriteringsbidrag, der sammen med beskæringen af de konkurrenceudsatte forskningsmidler betyder, at universitetet må forvente en indtægtsnedgang på mindst 300 mio. kr. i perioden 2016-2019. Derudover risikerer universitetet som følge af fremdriftsreformen en betragtelig bøde, hvis ikke de studerendes studietid reduceres væsentligt.

Besparelserne vil ramme de fire fakulteter og administrationen på forskellig vis, og derfor vil arbejdet med at lægge en økonomisk plan frem mod 2020 være lokalt forankret med mulighed for at stille skarpt på enhedernes konkrete udfordringer. Forslag og input fra de lokale drøftelser indgår i en fælles økonomisk plan, som skal præsenteres for bestyrelsen midt i juni.


Dialogmøde om uddannelsesfinansiering

Rektor Brian Bech Nielsen deltog tidligere på ugen i et dialogmøde om taxametersystem og uddannelsesfinansiering.

Her indgik han i et debatpanel, hvor han blandt andet fremlagde Aarhus Universitets ønsker til et nyt finansieringssystem og stillede skarpt på udfordringerne ved at værdisætte det samfundsmæssige udbytte af uddannelser. 

Mødet var arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 


Institutionsakkreditering skal give AU mere ansvar for uddannelseskvalitet

Danmarks Akkrediteringsinstitution besøgte i sidste uge Aarhus Universitets ledelse for bl.a. at drøfte tidsplanen for universitetets institutionsakkreditering. 

Akkrediteringsprocessen træder ind i en ny fase, når AU i løbet af april afleverer den såkaldte selvevalueringsrapport, der beskriver og dokumenterer universitetets kvalitetssikringssystem.

Prorektor Berit Eika, der står i spidsen for AU's arbejde med institutionsakkreditering, forklarer i et interview, hvordan processen kommer til at forløbe, og hvad institutionsakkrediteringen vil betyde for universitetet.


Institutleder på Biomedicin forlænger

Institutleder Thomas G. Jensen har valgt at fortsætte i spidsen for Institut for Biomedicin. Stillingen løb oprindelig til sommeren 2016, men ansættelsen er nu forlænget med yderligere tre år. 

Thomas G. Jensen har været leder på Institut for Biomedicin siden 2011.


Dekan: Sundhedsdata til gavn for forskning

Dekan på Health, Allan Flyvbjerg, skrev den 2. februar på Altingets forskningsportal, at sundhedsdata har stor værdi for både forskning og patientbehandling. 

Han understreger betydningen af, at data behandles etisk og juridisk forsvarligt og foreslår derfor en 'secure cloud solution', der kan sikre forskere målrettet adgang til anonymiserede sundhedsdata.


Kalender

  • 22. februar: Esben Lunde Larsen besøger AU Herning
  • 24. februar: bestyrelsesmøde
  • 3.-4. marts: Akademisk Råd på seminar på Sandbjerg, universitetsledelsen deltager

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog