Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2018

Bliv klar til at søge støtte fra Innovationsfonden i 2018

Tirsdag den 16. januar kl. 13-14.30 inviterer Innovationsfonden og Aarhus Universitet til et åbent informationsmøde om fondens opslag i 2018. Informationsmødet finder sted kl. 13.00-14.30 i Nobel Auditorium, Bygning 1482, lokale 105. Første del vedrører Grand Solutions, mens anden del vedrører Innovationsfondens øvrige støtteordninger. Tilmelding er ikke nødvendig.

I umiddelbar forlængelse af informationsmødet afholder Innovationsfonden en ekstra session for dem, der er særligt interesseret i fondens nye investeringsstrategi ”Fremtidens Samfund” med fokus på handel, service og samfund. Arrangementet foregår fra 14.30-16.30 og kræver tilmelding


Rektor fejrede 196 unge talenter med akademisk potentiale

Torsdag den 11. januar blev 196 unge talentfulde gymnasieelever fra hele Region Midt fejret på Viby Gymnasium for at have gennemført et to-årigt program ved Akademiet for Talentfulde Unge ved siden af deres almindelige gymnasieuddannelse.

Rektor Brian Bech Nielsen deltog i diplomoverrækkelsen. I sin tale til de unge roste han dem ikke bare for deres talent - men for at have truffet et valg om at bruge det som et springbræt frem for en sovepude. Han opfordrede de unge til fortsat at være nysgerrige, arbejde hårdt og holde fast i viljen til at nå deres mål i jagten på ny viden. Til gengæld lovede han, at Aarhus Universitet vil arbejde for at sikre de rammer, den undervisning og den forskning, der er nødvendig for, at talentfulde unge kan udfolde deres potentiale. 

Akademiet for Talentfulde Unge har eksisteret siden 2011 og skal bidrage til at opkvalificere de unge talenters daglige arbejde, styrke deres studiekompetencer og naturligt lede dem til en videregående uddannelse. Store dele af de unges forløb på akademiet foregår derfor på Aarhus Universitet. 


Tilmeld dig Ph.d. Cup i forskningsformidling 

DR, Information og Lundbeckfonden afholder igen i år Ph.d. Cup, hvor landets nyuddannede ph.d.er dyster i forskningsformidling. Alle, der har fået godkendt deres ph.d.-afhandling i løbet af 2017, kan tilmelde sig. Fristen er 31. januar. Vinderen kåres ved et finaleshow, der tv-transmitteres fra DR’s Koncerthus.


AU-forskere blandt hovedkræfterne i Årets Danske Forskningsresultat 2017

Formidlingsportalen videnskab.dk’s læsere har som Årets Danske Forskningsresultat 2017 valgt forskningsprojektet GenomeDenmark. Forskere fra Aarhus Universitet har været blandt hovedkræfterne sammen med kolleger fra både Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og det kinesiske genanalysefirma BGI Europe.


Millioner fra Carlsbergfondet til Institut for Kultur og Samfund

Carlsbergfondet har bevilliget mere end 6 mio. kr. til forskere på Institut for Kultur og Samfund. Midlerne går til et Distinguished Associate Professor-stipendium og to post.doc-stipendier.


Bevillinger til Health-forskere

Flere forskere fra Health har skudt 2018 i gang med nye bevillinger i ryggen. 


 

Kristian Thorn genansat som vicedirektør for AU Uddannelse

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at genansætte Kristian Thorn som vicedirektør for AU Uddannelse på Aarhus Universitet.


Velkommen til Letbanen - og pas på i trafikken

Lige før jul begyndte Letbanen at køre på sin første strækning mellem Aarhus H og AUH i Skejby. Letbanen har to stop ved AU - på Randersvej øst for Universitetsparken og i krydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej. Aarhus Universitet hilser Letbanen velkommen og minder alle medarbejdere og studerende om, at de skal være særligt opmærksomme, når de færdes i nærheden af spor og stoppesteder.


Nye satser ved tjenesterejser

Finansministeriet har reguleret satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser. De nye satser er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2018. 


Kalender

  • 11.-26. januar:  Valg til arbejdsmiljøorganisationen
  • 16. januar:  Informationsmøde om Innovationsfondens opslag i 2018
  • 26. januar: Innovationsfondens prisuddeling
  • 22. februar: Bestyrelsesmøde
  • 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen
  • 12.-13. marts: Internationalt panel evaluerer AIAS
  • 14. marts: Forhandlingsmøde nummer to om rammekontrakt
  • 20. marts: Første spadestik til nyt byggeri for FOOD i Aarhus

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp