Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2018

Positivt 2017-resultat skal styrke universitetets strategiske udvikling 

Aarhus Universitet kommer ud med et mindre overskud i 2017 på 68 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 6,5 mia. kr. Det fremgår af årsrapporten for 2017, som bestyrelsen godkendte på sit møde 11. april. Bestyrelsen kalder resultatet meget tilfredsstillende og et godt udgangspunkt for at fortsætte universitetets strategiske linje. 

Overskuddet tilskrives især et samlet løft i uddannelsestilskuddet som følge af et markant fald i studietider, der samtidig er årsag til, at Aarhus Universitet ikke skulle betale en budgetteret fremdriftsbøde. På indtægtssiden er der vækst i andelen af de eksterne forskningsbevillinger.


Ministeriet har godkendt fire nye uddannelser på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har fået godkendt tre nye uddannelser målrettet IT-branchen samt en uddannelse i international fødevaresikkerhed og sundhed, som udbydes i et samarbejde mellem danske og kinesiske uddannelses- og forskningsinstitutioner i regi af Sino-Danish Center.

Alle nye uddannelserne kan udbydes fra 2019 forudsat, at Aarhus Universitet opnår en positiv institutionsakkreditering i slutningen af indeværende år.


Finansudvalget rykkede høring fra Christiansborg til Aulaen

For første gang i Finansudvalgets 103-årige historie var en høring flyttet uden for Christiansborg. I stedet havde de valgt Aarhus Universitet som ramme. Ifølge udvalgsformand Joachim B. Olsen har målet været at bringe Folketingets arbejde ud i landet. 

Udvalget blev budt velkommen af prorektor Berit Eika, mens professor Michael Svarer, professor Nina Smith og leder af Ingeniørhøjskolen Conni Simonsen med deres indlæg var med til at kvalificere debatten. Omdrejningspunktet var spørgsmålet om at sikre fremtidens arbejdskraft og det rette match mellem uddannelse og arbejdsmarked. 


Inspirationsgruppe om filosofikum gør midtvejsstatus

I efteråret nedsatte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind en inspirationsgruppe om filosofikum på universiteterne. Prorektor Berit Eika blev udpeget som formand for gruppen, som skal give input til, hvordan nyt filosofikum kan indføres på universiteterne, herunder belyse fordele og ulemper ved forskellige modeller.

På ministerens årlige Uddannelses- og Forskningsmøde den 5. og 6. april kunne Berit Eika gøre midtvejsstatus for inspirationsgruppens arbejde, som skal afleveres inden sommeren 2018. 

Inspirationsgruppen består ud over Berit Eika af professor emeritus Per Øhrgaard, Copenhagen Business School, professor emeritus Nils Overgaard Andersen, Københavns Universitet, rektor Hanne Leth, Roskilde Universitet og formand for Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitik, direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet, rektor Stefan Hermann, Metropol og dekan Philip Binning, Danmarks Tekniske Universitet.    


Søg midler fra Aarhus Universitets Forskningsfond til international rekruttering  

Er du nyansat adjunkt eller lektor, og mangler du midler til at rekruttere internationale forskere til et af universitetets vækstområder? Så kan du nu søge støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF). Deadline i første ansøgningsrunde er 1. maj.


Dekan advarer om konsekvenser af ny skatteaftale

I et indlæg på Altinget kritiserer dekan Lars Bo Nielsen regeringens nye skatteaftale. Han fremhæver, at den skader den internationale forskermobilitet, fordi forskere og deres ægtefæller står til at miste retten til dagpenge, når de kommer hjem efter ophold på mere end et år uden for Europa. Lars Bo Nielsen har især fokus på de uheldige konsekvenser for sundhedsforskningen.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp