Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 17/2018

Connie Hedegaard: Universitetet skal fortsætte ud ad det gode spor

Torsdag og fredag har bestyrelsen været samlet på Sandbjerg Gods til et kombineret strategiseminar og bestyrelsesmøde. 

På seminaret tog bestyrelsen hul på udviklingen af Aarhus Universitets strategi, der skal afløse den nuværende, som gælder frem til 2020. Efter seminaret slog bestyrelsesformand Connie Hedegaard fast, at universitetet skal fortsætte den gode udvikling med at skabe stærke uddannelses- og forskningsmiljøer.

På det politiske plan efterlyser formanden en sammenhængende vision for de videregående uddannelser og fremhæver blandt andet behovet for et øget internationalt perspektiv. 


Flot indvielse af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

 

 

En helt særlig alumne fra Institut for Statskundskab havde sagt ja til selv at foretage åbningen af det nye Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som blev indviet onsdag den 23. maj. Dagen igennem deltog H.K.H. Kronprins Frederik sammen med Kronprinsessen i både den faglige og festlige del af dagens program, hvor også uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers talte.

Det tværfaglige center er muliggjort med en donation fra Købmand Hermann Sallings Fond.

Ved indvielsen af centeret overrakte statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Folketinget Pia Kjærsgaard gaven fra Folketinget bestående af kunst doneret af Ny Carlsbergfondet. 

Rektor Brian Bech Nielsen, bestyrelsesformand Connie Hedegaard og den nye centerleder professor Lotte Bøgh Andersen bød velkommen på vegne af Aarhus Universitet.


Velfærdsstaten til debat på MatchPoints Seminar

“Velfærdsstaten er en del af vores allesammens hverdag, men vi må ikke tage den for givet”. Sådan indledte rektor Brian Bech Nielsen årets MatchPoints Seminar om fremtidens velfærdsstat.

Fra torsdag den 24. maj og tre dage frem er Søauditorierne centrum for omkring 200 forskere, studerende, ansatte i velfærdssektoren og interesserede borgere, som er med til at debattere mulige løsninger på de udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor. Udover workshops og paneldebatter er der både velfærds- og robotteater på programmet.

Blandt seminarets hovedtalere er nobelprisvinder professor James Heckman fra University of Chicago, hvis forskning viser, at samfundet kan spare mange penge ved at investere rigtigt i udsatte børns første leveår. Den anden hovedtaler er professor Guy Standing fra University of London, der er fortaler for borgerløn. 

Som tidligere år danner Musikhuset ramme for fredagens aftenarrangement med paneldebat på scenen, og lørdag eftermiddag slutter seminaret. 


Holst Knudsen: Sidste chance for tilmelding er 28. maj

I år er det 60 år siden, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris blev uddelt første gang. Du kan stadig nå at være med, når en af Danmarks ældste og fornemste priser uddeles onsdag den 30. maj på Aarhus Universitet.

Prisen uddeles til to forskere, som har udmærket sig på allerhøjeste niveau, og som i deres karrierer har høstet stor national og international anerkendelse. Ved samme lejlighed bliver Aarhus Universitets Forskningsfonds fem ph.d.-priser uddelt.


Ny institutleder på Institut for Klinisk Medicin

Professor Jørgen Frøkiær tiltræder 1. juli stillingen som leder af Institut for Klinisk Medicin. Med sig har han bl.a. en kulturforståelse baseret på mangeårigt kendskab til den forskning og uddannelse, der finder sted på både instituttet og Aarhus Universitetshospital. Han overtager stillingen efter Kristjar Skajaa.


Flere svar om ny Campus 2.0

Som opfølgning på stormødet den 2. maj om udviklingen af AU's campus over de kommende 10 år kan man nu finde svar på de spørgsmål, som på grund af en stor spørgelyst blandt deltagerne ikke nåede at blive besvaret på mødet. Blandt spørgsmålene var der emner som placering af faglige miljøer og administration, parkering i det nye område, Universitetsbyen og huslejeudgifter.

Derudover er der også udarbejdet en oversigt over mange af de oftest stillede spørgsmål om Campus 2.0 og svarene på dem. Se FAQ 


 

Kalender

  • 7. juni: Fællesmøde i HAMU/HSU
  • 5. juli: Frist for ansøgere i kvote 1
  • 28. juli: Svar på ansøgninger om studiepladser
  • 14. september: Årsfest i Aulaen og Musikhuset

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp