Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2018

Folkemøde 2018: Aurora lægger til kaj igen med fuldt program

Når Aarhus Universitet den 14.-17. juni er med på Folkemødet på Bornholm, er det blandt andet for at styrke debatten om universiteternes rolle i samfundet og formidle noget af den nyeste forskning til borgere, politikere, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Fra kajen i Allinge inviterer Aarhus Universitet ombord til tre dages intensivt program. Fremtidens drikkevand, cannabis som medicin, fremtidens kompetencebehov og universiteternes betydning for sammenhængskraften i Danmark er blandt de faglige emner, som fakulteterne sætter på dagsordenen.

Der afholdes i alt 20 debatarrangementer på Aurora i løbet af de tre dage, og søndag runder universitetet folkemødet af med gratis rundvisning på forskningsskibet. En del af arrangementerne er arrangereret i samarbejde med blandt andre Folkeuniversitetet, Aarhus Kommune, Danske Universiteter, DFIR og DFF. Aarhus Universitet er ikke kun repræsenteret med forskningsskibet, men også med bred deltagelse af forskere i eksterne debatter.

Aurora lægger rammer til folkemødet i forbindelse med et forskningstogt i Østersøen i juni måned.


 

Folketinget vedtager nye regler om bibeskæftigelse for forskere

Folketinget har vedtaget nye smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere. Universitetsledelsen hilser ændringerne i udlændingeloven velkommen.

De ny regler træder i kraft den 10. juni 2018, og hermed er det nu muligt for udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforsker eller ph.d. studerende i Danmark at udføre bibeskæftigelse uden forudgående ansøgning til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Dog skal gæste-ph.d.-studerende stadig indgive en ansøgning. De nye regler indebærer også en ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse.

Det er kun udlændinge, der har arbejds- og opholdstilladelse som forskere eller gæsteforskere (på forskerordningen) eller ph.d. studerende (på ph.d.-ordningen), der er omfattet af de nye regler.

Reglerne gælder for ikke-EU/EØS borgere. EU/EØS borgere skal ikke have en arbejds- og opholdstilladelse og er derfor ikke underkastet nedenstående regler. 


AU går tilbage på ny QS-rangliste

Aarhus Universitet har fået en placering som nummer 141 på den internationale rangliste QS – det er en tilbagegang fra sidste år på 22 pladser. 


Medarbejdere er bekymrede for at konkurrenceudsætte driftsopgaver

På sit seneste møde den 7. juni drøftede Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) blandt andet universitetsledelsens udkast til en strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Ved samme lejlighed gjorde HSU status på indsatsen for at få flere kvinder på Aarhus Universitet til at vælge forskervejen.

 


 

Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp