Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2018

Jens Chr. Skou æret ugen igennem på AU

Jens Chr. Skou hædret hele ugen 

På den dag, hvor Jens Chr. Skou ville være fyldt 100 år, indviede Aarhus Universitet den nye forskningsbygning til Institut for Biomedicin, kaldet Skou-bygningen.

Skou-bygningen er indrettet med topmoderne forskningsfaciliteter, og bygningen er en oplevelse i sig selv indvendig som udvendig takket være dygtige arkitekter, som har skullet sikre, at bygningen både blev en topmoderne forskningsbygning og samtidig en naturlig del af den kanoniserede Universitetspark. Det er lykkedes. 

Unikt forskertalent får Skou-prisen

Health har også i denne uge uddelt fakultetets talentpris, Skou-prisen, til lektor, speciallæge og ph.d. Maiken Stilling fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Maiken Stilling arbejder både som forsker og underviser på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og som speciallæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. 

”Hun er et talent ud over det sædvanlige. Så kort kan det siges (…) en fremragende forsker, en dygtig og nytænkende kliniker.” Sådan lyder det bl.a. fra lærestolsprofessor Kjeld Søballe, der sammen med institutleder Jørgen Frøkiær, begge fra Institut for Klinisk Medicin, har indstillet Maiken Stilling til Health’ talentpris, som uddeles en gang om året. 

Ny udstilling til ære for Skou

Skous 100-årsdag mandag den 8. oktober blev også markeret på Steno Museet med åbning af udstillingen "Videnskab er lidenskab – om forskerliv og kogte krabber". En del af udstillingen er en genopbygning af Skous daværende kontor på universitetet. Udstillingens overordnede fokus er: Hvad er det, der driver en forsker? Hvorfor bruger man sit liv på at finde ud af, hvordan celler fungerer eller på at forstå bestemte dyrs hjertefunktion? En udstilling, hvor lidenskaben og videnskaben bliver sat under lup.


AU-klimaforsker hædret for årets originale forskningside

Seniorforsker Toke Thomas Høye fra Institut for Bioscience blev denne uge den første modtager af Danmarks Frie Forskningsfonds nye pris, der gives til årets originale forskningsidé. Toke Thomas Høye har fået bevilliget 2,6 millioner kroner til at udvikle helt nye metoder, der skal gøre det muligt at undersøge klimaforandringernes påvirkning af interaktionen mellem planter og bestøvende insekter. Feltstudiet skal foregå i Arktis, hvor disse klimaforandringer vil være kraftigst.


Grundfosprisen 2018 til professor Jacob Sherson 

Professor Jacob Sherson er årets modtager af Grundfosprisen 2018 for sin forskning i eksperimentel kvantemekanik og sin originale indsats for at inddrage almindelige menneskers problemløsningskompetencer i naturvidenskabelig forskning. Grundfosprisen er på 1 mio. dkk.

Jacob Sherson er den centrale udvikler og forskningsleder i forskningsgruppen ScienceAtHome, som blandt andet står bag spillet ”Quantum Moves”, der indtil videre er blevet spillet af flere end 250.000 mennesker fra hele verden. 


Æresdoktor ved Aarhus Universitet får Nobelprisen i kemi

Sir Gregory Winter er blandt de fire, der har modtaget årets Nobelpris i kemi for sit arbejde med antistoffer. Sir Gregory Winter fra Trinity College i Cambridge har gennem mange år samarbejdet med AU-forskere og blev i 2015 udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet, Science and Technology. Hans forskning i humane antistoffer har lagt grunden til mange af nutidens medicinske behandlinger, og han er grundlægger af flere succesfulde biotekfirmaer.


AU nr. 89 på National Taiwan University-ranglisten 

Aarhus Universitet opnår en plads som nummer 89 i verden på National Taiwan University’s rangliste for 2018 med en samlet score på 65,4 point ud af 100. AU er gået 3,3 points frem i forhold til sidste år, men falder en plads på den samlede liste. Denne ranking vurderer universiteterne ud fra bibliometriske indikatorer og har særligt fokus på følgende indikatorer: forskningsproduktivitet, forskningsimpact og forskningsexcellence.

I Norden og Europa beholder AU sin placering som nummer henholdsvis 4 og 30. Københavns Universitet er på denne liste placeret som nummer 21 på verdensranglisten, som nummer 5 i Europa og nummer 1 i Norden.


To nye ingeniøruddannelser i Herning

To nye diplomingeniøruddannelser i henholdsvis elektrisk energiteknologi og maskinteknik er netop blevet godkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution til at åbne i Herning allerede til sommer. Begge uddannelser får et særligt fokus på bæredygtighed, og de studerende skal arbejde med teknologier, der skal løse nogle af samfundets store udfordringer omkring grøn energi. Uddannelserne åbner for ansøgere d. 1. februar 2019. Udvidelsen i Herning er en del af Aarhus Universitets samlede ingeniørsatsning, som skal øge antallet af studerende på ingeniøruddannelserne samt styrke det teknisk videnskabelige forskningsmiljø. 

 


Nyt netværk for undervisere om case competitions

Aarhus Universitet har fået et netværk for undervisere, som vil bruge case competitions som element i deres undervisning. Rektor Brian Bech Nielsen talte til netværkets første møde og fremhævede, at han håber, at flere vil benytte case competitions til at samarbejde med omverdenen og gerne på tværs af institutter og fakulteter. Og netværket skal netop give mulighed for at skabe case competitions på tværs samt at give feedback og udveksle erfaringer om arbejdet med cases i curriculær sammenhæng. Målet er at mødes 3-4 gange om året.

På mødet var der også oplæg af Richard Donovan, professor of Practice in Management fra McGill University i Montreal. Han er en international kapacitet på området, og i marts 2019 besøger han AU for at holde workshop og give 1:1 sparring til undervisere, som inddrager case competitions i et undervisningsforløb.

Som en del af AU’s erhvervssatsning løb den tværfaglige case competition, AU Challenge, af stablen første gang i februar 2018, og i begyndelsen af oktober deltog 75 studerende fra Arts i en case competition i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Skriv til specialkonsulent Merethe Kruse, hvis du vil vide mere.

 


Studerende skal til valg 

Den 12.-15. november skal studerende på Aarhus Universitet vælge repræsentanter til universitetets råd, nævn og udvalg. De kan blandt andet stille op til eller stemme på kandidater til AU’s bestyrelse, hvor Sune Koch Rønnow og Line Dam Westengaard lige nu besidder posterne. 

De studerende kan også stille op til eller stemme på kandidater til de fire akademiske råd og de lokale studienævn. Desuden kan ph.d.-studerende stille op og stemme til ph.d.-udvalg. 

De studerendes engagement i valget er vigtig for universitetet, fordi de gennem bestyrelse, råd, udvalg og nævn kan sætte deres præg på universitetets fremtid.

 


Kalender 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.