Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2018

Aarhus Universitet retter op på fejl på sidefagsnormering

Aarhus Universitet er i fuld gang med at rette op på en fejl, der betyder, at en række af de kandidater, som siden 2008 har taget hovedfag og sidefag på forskellige fakulteter, kan mangle 30 ekstra ECTS-point. Det er den såkaldte rammeudvidelse, der betyder, at disse kandidater skal have 30 ECTS-point ekstra til sidefaget, hvis uddannelsen skal give undervisningskompetence i gymnasieskolen.

AU beklager fejlen. Der arbejdes intenst på at få et overblik over, præcist hvor mange af dimittenderne, der rent faktisk bliver berørt af sagen. De berørte dimittender vil blive tilbudt en meget fleksibel plan for, hvordan de 30 ekstra point kan erhverves. 

Sagen har i dag, mandag d. 19.11, været omtalt i en række medier. 

Alle dimittenders kandidatbeviser er gyldige. Fejlen er desuden uden betydning, hvis man har taget sit pædagogikum eller ikke regner med at skulle være gymnasielærer. 


International dimensionering: Undervisning omlægges til dansk på en række fag på Arts

Fakultetsledelsen på Arts har den seneste uge arbejdet med at lægge en nærmere plan for, hvordan regeringens krav om at reducere optaget på engelsksprogede uddannelser skal udmøntes på fakultetet.

Da Arts har et større antal engelsksprogede kandidatuddannelser og -linjer, og da de udenlandske studerende er spredt på mange af disse, vil beslutningen om international dimensionering få en ret indgribende betydning for en del kandidatuddannelser og -linjer. Det bliver primært i form af omlægninger til dansk og til danskkompetencer som adgangskrav. 


Sådan gik universitetsvalget 2018

Valgresultatet for dette års universitetsvalg er nu offentliggjort. Bestyrelsens studenterrepræsentanter bliver Ditte Marie Thomsen fra Studenterrådets Spidskandidater og Karoline Poulsen fra Konservative Studerende. De overtager pladserne fra Line Dam Westengaard og Sune Koch Rønnow fra Studenterrådet. Ditte Marie Thomsen er valgt for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021, mens Karoline Poulsen er valgt for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2020. 

I år kunne alle studerende på AU stemme studenterrepræsentanter ind i AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn, mens ph.d.-studerende også kunne stemme til AU's ph.d.-udvalg. 

Den samlede valgdeltagelse landede i år på 18,49 %. Der var i alt ni kampvalg på universitetet, det vil sige valg, hvor der kan stemmes på forskellige kandidater. Derudover var der 63 fredsvalg og 19 bortfaldne valg.


IT-sikkerhed på universitetet skal opgraderes

Risikoen for it-angreb er stærkt stigende, og da Aarhus Universitet anvender mange it-systemer og opbevarer store mængder data digitalt, er der behov for, at universitetet opgraderer sit værn mod bl.a. tab og tyveri af data og mod it-nedbrud. Aarhus Universitet investerer på den baggrund 32,7 millioner i at forbedre IT-sikkerheden i perioden 2018-2022, og fra og med 2023 er der sat 7,2 mio. kroner af årligt til en kontinuerlig opgradering.


MatchPoints Seminar 2019 om ledelse – program ligger klar

Aarhus Universitets årlige MatchPoints Seminar har i 2019 ledelse som tema. Den kommende konference laves i tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, og der bliver fokus på, hvad god ledelse er i offentlige, private og frivillige organisationer, samt på hvordan ledere kan udvikle deres lederskab. Man kan blandt andre møde H.K.H. Kronprins Frederik, professor Arnold Bakker, EU-kommissær Margrethe Vestager, professor Lotte Bøgh Andersen samt en lang række andre forskere, ledere, politikere og meningsdannere.

Konferencen henvender sig til ledere og andre, der uden formel lederkasket bidrager til at løse ledelsesopgaver eller har generel interesse i ledelse.

Lørdag d. 25. maj er der mulighed for at få ledelsestræning på mindre hold under overskrifter som ”politisk ledelse”, ”organisatorisk ledelsesudvikling” og ”distribueret ledelse”.

Tilmeldingen til MatchPoints Seminar 2019 åbner 14. januar 2019.


Health-uddannelsesdag om fastholdelse af studerende

Fastholdelse af studerende er et indsatsområde for universitetet for at sænke frafald. Der har senest været frafaldskonference på universitetet med besøg af den amerikanske ekspert på området, Vincent Tinto. Og nu sætter Health også fokus på fastholdelse på fakultetets uddannelsesdag den 13. december. Health-prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted har valgt at sætte særligt fokus på, hvordan Aarhus Universitet bliver bedre til at fastholde studerende på de første semestre. Temaerne på dagen bliver førsteårsdidaktik og -pædagogik.

Alle er velkomne.


Ledige fellowships hos AIAS kan søges nu

Op til 15 AIAS-COFUND II Marie Skłodowska-Curie Fellowships er ledige på Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), og AU-forskere opfordres til at fortælle internationale kolleger om muligheden. Et AIAS-COFUND Fellowship er rettet mod meget talentfulde, udenlandske junior- og seniorforskere, som har minimum to års forskningserfaring efter en afsluttet ph.d.-grad. Ansøgere kan frit vælge deres forskningsprojekt inden for alle akademiske discipliner.

Ansøgningsfrist for AIAS-COFUND: 23. januar 2019 kl. 12.


Husk stjerneforedrag – stadig ledige pladser

Den 20. november lyder startskuddet til det første af de fire stjerneforedrag, hvor fire forskere fra Aarhus Universitet på fremmeste vis formidler deres forskning. Universitetsledelsen inviterer alle medarbejdere og studerende til foredragene og er vært ved kaffe og kage i pausen

Tilmeldingen er godt i gang, men der er stadig pladser.

Du kan opleve:


Kalender

  • 20. november kl. 17.00-18:45: ”Stjerneforedrag”: Professor Trine Mogensen, Health: ”Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på infektionssygdomme?”
  • 22. november kl. 17.00 – 18:15: ”Stjerneforedrag”: Lektor Rikke Louise Meyer, Science and Technology: ”Biofilm: Hvordan almindelige bakterier overlever enhver antibiotikabehandling”
  • 22. november: fællesmøde i HAMU/HSU
  • 27. november kl. 17.00 – 18:45: ”Stjerneforedrag”: Professor Rune Stubager, Aarhus BSS: ”Danske vælgeres adfærd: Hvorfor stemmer vi, som vi gør?”
  • 29. november kl. 17.00-18:15: ”Stjerneforedrag”: Professor Nils Bubandt, Arts: ”Hvorfor kan vi ikke længere skelne mellem menneske og natur?”
  • 10. december: RethinkIMPACTS evalueringskonference
  • 13. december: bestyrelsesmøde
  • 13. december: Health-uddannelsesdag om fastholdelse af studerende