Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 37/2018

Ny undersøgelse om uønsket seksuel adfærd mod universitetsstuderende er trist læsning

Ny undersøgelse afdækker, hvilke former for uønsket seksuel adfærd studerende på de danske universiteter har været udsat for. Det er de danske universiteter og Danske Studerendes Fællesråd, som står bag undersøgelsen. Den giver anledning til at gøre en målrettet indsats for at sætte en stopper for den type adfærd, siger prorektor. 


AU har fået positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet har tildelt Aarhus Universitet en positiv institutionsakkreditering. 

Rådet skriver i sin afgørelse, at Aarhus Universitets kvalitetsarbejde er ’velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis… Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser’

Prorektor Berit Eika glæder sig over, at den store indsats fra medarbejdere og studerende har båret frugt, og at den positive akkreditering nu giver universitetet større frihed til at udvikle nye uddannelser og justere på de eksisterende.


AU sender læringsplatform i udbud

AU’s kontrakt med Blackboard udløber snart, og derfor er universitetet nu i gang med en udbudsrunde for at finde det firma, som skal levere AU’s fremtidige learning management system.

Udbudsmaterialet er lavet med inddragelse af fakulteternes pædagogiske centre, samt på baggrund af EDU-IT Hub’ens erfaringer fra drift og support af Blackboard.

Både Blackboard og andre potentielle leverandører har mulighed for at byde på opgaven frem til den 10. januar 2019. Herefter udvælger universitetet nogle få bud, som går videre til næste runde af processen. Universitetsledelsen træffer det endelige valg efter sommerferien 2019.


Prorektor: Kvote 1 er velfungerende, men se nærmere på kvote 2

Det kan give god mening at overveje ændringer af optagelsessystemet på de videregående uddannelser. Men kvote 1 er velfungerende på de vigtigste parametre, så derfor bør politikerne fokusere på kvote 2. 

Sådan lyder budskabet fra prorektor Berit Eika i et debatindlæg på Altingets forskningsportal i denne uge.

Hun peger på, at det gymnasiale karaktergennemsnit er en både fair, robust og effektiv adgangsmekanisme i kvote 1. I kvote 2 er det derimod mere oplagt at inddrage supplerende optagelsesmetoder såsom samtaler eller tests, og i den forbindelse foreslår prorektoren at koordinere en national kvote 2-test, så ansøgere ikke skal besøge flere universiteter for at søge optagelse på den samme uddannelse.


Husk opdatering i PURE - det påvirker fordeling af basismidler

Hvert år indberetter forskere og administrative medarbejdere publikationer i Pure, som er AU’s system til registrering af forskningspublikationer. Pure giver informationer til den bibliometriske forskningsindikator (BFI). BFI er den del af den nye performance-baserede finansieringsmodel for basismidler.

For at en publikation kan udløse point, skal den leve op til BFI’s definition af en forskningspublikation og være udgivet i en kanal optaget på en af BFI-listerne, der bruges til at fordele en del af de nye basisforskningsmidler til universiteterne. Derfor er det vigtigt, at universiteterne indberetter alle publikationer rettidigt. 

Årets deadline for indberetninger nærmer sig.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.
Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.