Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2018

Interessante tiltag i fleksibilitets-aftale

I kølvandet på en finanslov uden nyt for universiteterne kom den politiske aftale om mere fleksible uddannelser. Rektor Brian Bech Nielsen glæder sig over enkelte af de nye uddannelsestiltag, men efterspørger generelt større visioner for universitetssektoren.

Læs rektor Brian Bech Nielsens kommentar 


Konference om FN’s Verdensmål på Aarhus Universitet

FN’s verdensmål er i stigende grad en fælles faglig og strategisk referenceramme for offentlige virksomheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Derfor afholder Aarhus Universitet en konference om verdensmålene i februar.

FN’s verdensmål giver danske universiteter mulighed for at indtage en central rolle i udviklingen af løsninger på store globale udfordringer. Det skorter ikke på ambitioner blandt aktørerne, men for at kunne indfri de dem, kalder det på tværvidenskabelige forskningsaktiviteter af absolut højeste kvalitet, samt at det lykkes at engagere unge mennesker og uddanne den næste generation af talentfulde forskere og medarbejdere til danske virksomheder.

Aarhus Universitet bidrager allerede til at løse de samfundsmæssige udfordringer beskrevet i FN’s Verdensmål og kan understøtte og udvikle endnu flere muligheder på basis af den brede og dybe viden på universitetet. 

Derfor inviterer Aarhus Universitet til konference den 4. februar om FN’s Verdensmål med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger i samarbejde mellem universitetet, offentlige parter og virksomheder.


Der er åbent for tilmelding på denne hjemmeside

Læs om konferencen Partnerskaber for en bæredygtig fremtid - om FN's 17 Verdensmål


Kick-off på tværgående erhvervsnetværk på AU

Torsdag den 6. december var der kick-off på et tværgående erhvervsnetværk på universitetet. Rektor Brian Bech Nielsen indledte mødet med at give de godt 80 deltagere en baggrund for universitetets erhvervsindsatsen og gav en status på den. Netværket kom godt fra land med både videnskabelige og administrative medarbejdere, der fik mulighed for at dele erfaringer om eksisterende erhvervssamarbejder, samt give input til erhvervsudvalget, der består af universitetsledelsen. 

Der er allerede mange gode tiltag på fakulteter og institutter. Desuden er der på universitetsniveau indgået en række kommuneaftaler og aftaler med store virksomheder. Målet med erhvervsnetværket er, at de forskellige tiltag bliver kendt på tværs af universitetet, så de gode ideer kan komme andre fagmiljøer til gode. Et andet ønske med netværket er mere samarbejde på tværs og en generel styrkelse af samarbejder med erhvervslivet i bred forstand.

Næste møde i netværket er planlagt til den 22. marts. Er du interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at sende en mail til erhvervsstab@au.dk


Rektor bliver bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Midtjylland

Rektor Brian Bech Nielsen skal repræsentere regionens vidensinstitutioner i den nye bestyrelse for Erhvervshus Midtjylland, der skal spille en central rolle i det nye regionale erhvervsfremmesystem, som træder i kraft fra årsskiftet. Erhvervshus Midtjylland erstatter Region Midtjyllands vækstforum.

Erhvervsfremmesystemet er med de seneste ændringer blevet forenklet og centraliseret. Vidensinstitutionerne har kun en enkelt repræsentant i bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland. Dermed repræsenterer Brian Bech Nielsen også VIA University College og erhvervsakademierne. Han vil derfor løbende sikre kontakt med de øvrige institutioner om forhold relateret til samarbejdet mellem erhvervslivet og vidensinstitutionerne.


AU skudt ud i rummet

Onsdag aften kl. 19.16 blev Aarhus Universitets første satellit ”Delphini-1” med succes opsendt fra Kennedy Space Center i Florida. Satellitten, som er bygget og afprøvet af studerende fra universitetet, har til formål at skaffe det aarhusianske rumprogram AUSAT ny viden og erfaring med bygning, drift og kommunikation med satellitter.

Vellykket opsendelse af Aarhus Universitets første satellit


Syv AU-forskere modtager prestigefulde bevillinger

Syv AU-forskningsledere har netop modtaget en Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.  Fondens investering giver forskningsleder-talenter mulighed for at etablere eget forskningsteam samt gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Syv fremragende AU-forskere bliver Sapere Aude-forskningsledere


Seks af i alt syv danske ERC Consolidator Grants går til AU-forskere

Da European Research Council (ERC) for nylig uddelte deres i alt syv danske Consolidator Grants, gik ikke mindre end seks af dem til forskere på AU. Bevillingerne bliver tildelt yngre lovende forskertalenter og forskningsledere, og modtagerne kan nu fortsætte forskningen inden for hver deres interesseområde med bevilliger på op til 2 mio. euros.

Desuden har professor og VILLUM Investigator Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience og Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) også modtaget en europæisk forskningsbevilling. Han har fået en Marie Sklodowska-Curie Actions Innovative Training Networks-bevilling på 3,9 mio. euros for at undersøge naturudviklingen af det europæiske landskab, samt hvordan den viden kan bruges fremover.

Seks nye ERC-bevillinger til AU-forskere

Marie Curie-millioner til interdisciplinær forskning der skal udvikle den videnskabelig baggrund for en bæredygtig, grøn landskabsudvikling


AIAS Fellowships åbne for ansøgninger

AIAS har i øjeblikket opslag rettet mod både internationale og interne AU-forskere. AIAS-COFUND Fellow med deadline den 23. januar 2019 er åben for internationale kandidater. Og Jens Christian Skou Fellowships med deadline den 1. februar 2019 er åben for talentfulde junior- og seniorforskere på Aarhus Universitet.

Læs mere 


Universitetsdirektørens blog: Ny projektmetode bidrog til implementeringen af e-rekrutteringssystem  

I denne måneds blogindlæg har Arnold Boon fokus på den proces, der er gået forud for implementering af et nyt e-rekrutteringssystem på Aarhus Universitet, der blev skudt i gang d. 4. december. I bloggen fremhæver han, at man i processen har gjort brug af en såkaldt agil projektmetode. Metoden betyder kort sagt, at man deler projektet op i mindre dele og udvikler delene i mindre projektforløb for at kunne tilpasse processen løbende. Arnold Boon opfordrer til, at ledere og medarbejdere undersøger, om metoden kan være relevant dem. Afslutningsvist nævner han, at det nye e-rekrutteringssystem, som er et eksternt standardsystem, er første skud på stammen i ønsket om fremover at gøre brug af flere eksterne leverandører og såkaldte cloud-løsninger. 

Direktørens blog: Smartere rekruttering af medarbejdere på Aarhus Universitet


Kalender 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.
Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.