Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2018

Budget godkendt: sund økonomi med kontrolleret vækst

Aarhus Universitet kan de kommende år fastholde sine strategiske tiltag ved at bruge af egenkapitalen. Det var derfor en tilfreds bestyrelse, som den 13. december nikkede ja til et budget for 2019-2022. Aarhus Universitets egenkapital udgør i øjeblikket 13,5 procent af omsætningen, og den bringes over de næste år ned på de ca. 10 procent af omsætningen, hvilket er universitetets målsætning for egenkapitalen. 

Læs hele nyheden AU budget 2019-22: Sund økonomi med kontrolleret vækst


Endelig beslutning om Campus 2.0 til februar

Den endelige behandling af planerne for Campus 2.0 skal ske på bestyrelsesmødet 21. februar. Det er besluttet af bestyrelsen, som støtter rektoratets ønske om at udskyde beslutningen, så universitetet får god tid til at foretage beregninger af de forventede fremtidige bygningsudgifter. Da det er markant udvikling af universitetet, vil rektoratet gerne have tid til at udarbejde et endnu mere solidt og velunderbygget beslutningsgrundlag.

På mødet drøftede bestyrelsen desuden de mange indsendte bidrag fra studerende og medarbejdere fra den afsluttede inddragelsesproces for masterplanen, der siden sommer har været i intern høring på AU. Rektor Brian Bech Nielsen fremhæver, at der er mange konstruktive og velunderbyggede input – og at der i det hele taget har været en stor interesse og opbakning fra studerende og medarbejdere.

Læs mere


Udskiftning i bestyrelsen

På det netop afholdte bestyrelsesmøde den 13. december kunne bestyrelsesformand Connie Hedegaard orientere bestyrelsen om, at et enigt udpegningsudvalg havde udpeget to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer: Caroline Søeborg Ahlefeldt, der især kendes for sit virke inden for IT-innovation og globalt iværksætteri, samt tidligere forstander for Testrup Højskole gennem 30 år Jørgen Carlsen, der også er kendt og respekteret som kulturdebattør.

De to nye medlemmer afløser Peder Tuborgh, koncernchef hos Arla Foods, der har været næstformand for AU’s bestyrelse, samt Gitte Ørskou, museumsinspektør ved KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg. Begge har været eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse siden 2010 og har været med i de store strukturændringer, som universitetet har gennemgået siden 2011 og frem til i dag. Connie Hedegaard takkede dem begge for deres engagement, deres store indsats for at styrke Aarhus Universitet og sidst, men ikke mindst, for at stå last og brast med universitetet, også når det virkelig gjaldt.

På bestyrelsesmødet deltog for sidste gang de to studerende Line Dam Westengaard og Michael Faldborg. Også her var der anderkendelse fra formanden, der fremhævede de studerendes ildhu og indlevelse i bestyrelsesarbejdet. Hun roste samtidig de studerende for år efter år at vælge dygtige og engagerede studenterrepræsentanter, der sætter et vigtigt aftryk på bestyrelsens debatter og beslutninger.

Caroline Søeborg Ahlefeldt og Jørgen Carlsen indtræder i bestyrelsen pr. 1. februar 2019 sammen med to nye studenterrepræsenter, Ditte Marie Thomsen og Karoline Poulsen. 


Søg midler til Educational-IT i 2019

Som et led i Aarhus Universitets digitaliseringssatsning er der afsat nye midler til Educational-IT (EDU-IT), som indtil d. 11. februar kan søges af undervisere på Aarhus Universitet. Midlerne er tænkt til projekter om inddragelse af digitale læringsteknologier i undervisningen i 2019. Hovedformålet med midlerne er at give undervisere mulighed for at gentænke deres undervisningspraksis - og eksperimentere med inddragelse af forskellige digitale læringsteknologier i undervisningen.

”Vi har set rigtigt gode eksempler på, at puljemidler har sat gang i spændende projekter, der har løftet barren for digitale læringsteknologier på AU. Jeg ser derfor meget frem til at finde de projekter, vi skal støtte i 2019”, siger prorektor Berit Eika.

Hvordan du som underviser søger EDU-IT midler til 2019


Nyt samarbejde skal finde afløser for STADS

På det netop vedtagne budget er der afsat midler til et flerårigt projekt, som skal munde ud i, at de otte danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen vælger et nyt studieadministrativt system. Det sker, fordi universiteternes nuværende system, STADS, er teknologisk forældet.

Medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet vil blive inddraget i processen.

STADS går på pension


Bertha analyserer livets påvirkninger

Nyåbnet forskningscenter på Aarhus Universitet vil undersøge, hvordan den moderne tilværelse påvirker vores sundhed og sygdom ved at samle kompetencer fra tre ud af fire fakulteter. BERTHA, som det nye center kaldes, åbnede officielt mandag d. 10/12 i Roskilde.

Forskningscenteret vil tage de første skridt mod besvarelsen af nogle meget alvorlige spørgsmål: Hvordan er samspillet mellem vores livsførelse, miljø og aktiviteter sat op mod vores sundhedstilstand og livskvalitet? Kan vi ændre adfærd og på den måde nedbringe tilfælde og forbedre livskvaliteten? 

Big Data Centre for Environment and Health er grundlagt på basis af en bevilling på 60 mio. dkk. Fra Novo Nordisk Fonden, og koordineres af professor Clive Sabel, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Han er miljøgeograf med speciale i analyse af rumlige data på individniveau.


Proppen sprang for Bertha 


Evaluering af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad offentliggjort 

Mandag d. 10. december offentliggjorde AU-forskere fra rethinkIMPACTS 2017 den forskningsbaserede evaluering af Aarhus som Kulturhovedstad. Det skete til en konference med deltagelse af blandt andre Kirke- og Kulturminister Mette Bock, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard samt en lang række repræsentanter fra kultur- og erhvervslivet fra hele Region Midtjylland.

RethinkIMPACTS 2017 er et strategisk partnerskab mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune, og undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. Evalueringen viser blandt andet, at Aarhus 2017 har skabt og styrket en lang række samarbejder. Kultur er kommet til at spille en mere central rolle, ikke mindst politisk. Selvom borgernes kulturforbrug var uændret i 2017, bakker de efter kulturhovedstadsåret stadig op om byens og regionens værtsskab.

Læs artikel om evalueringens hovedresultater

Læs hele evalueringsrapporten


Tillykke til AUH - Danmarks bedste universitetshospital

Aarhus Universitetshospital blev i går, for 11. år i træk, kåret til Danmarks bedste hospital i kategorien ”universitetshospitaler”. Det er nyhedsavisen Dagens Medicin, der står bag kåringen på baggrund af en række analyser af nationale data angående behandlingskvaliteten på landets store sygehuse. Desuden er der inddraget data fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP). Både når det gælder behandlingskvalitet og patienttilfredshed opnår Aarhus Universitetshospital en førsteplads.

Aarhus Universitetshospital er Danmarks bedste hospital for 11. år i træk


Prodekan genansat på Health

Lise Wogensen Bach er genansat i stillingen som prodekan for talent og eksterne relationer på Health. Ansættelsen strækker sig over en seksårig periode. Lise Wogensen Bach vil især have fokus på at styrke karriereudviklingen for yngre talenter samt fremme internationale samarbejder på Health. Desuden vil hun fortsætte arbejdet med at gøre ph.d.-uddannelserne endnu bedre og arbejde for, at de ph.d.-studerende i højere grad bidrager til udviklingen af sundhedsvæsenet fremover. 

Seks år mere til prodekan


Stærk alliance vil fastholde internationale studerende

Internationale studerende er en gevinst for samfundet. Det er udgangspunktet for det nye partnerskab, som Danske Universiteter har indgået med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Studerendes Fællesråd. Derfor har de sat sig som mål, at flere af dem finder fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Partnerskabet vil udtænke nye bud på, hvordan Danmark kan fastholde flere dygtige internationale studerende efter dimission. Det kan eksempelvis være ved at finde best practices, men også ved at sætte fokus på barrierer i lovgivningen.

Parterne skal mødes med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i starten af 2019 og planlægger desuden at præsentere konkrete anbefalinger til Folkemødet på Bornholm til maj.

Erhvervsliv og universiteter vil fastholde internationale studerende 

 


Kalender

 

  • 17.-18. december: Akademiske råds seminar på Sandbjerg og møde med universitetsledelsen
  • 4. februar: SDG-konference
  • 27. februar: bestyrelsesmøde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.
Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.