Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 40/2018

Kære alle på Aarhus Universitet

Her hvor året rinder ud, kan vi endnu en gang glæde os over, at Aarhus Universitet står utroligt stærkt, og at vi igen har bevist vores værdi for samfundet. Det kan vi alle være stolte af, og det er ikke mindst jeres store fortjeneste. Nu er det tid til at geare ned, lægge arbejdet bag os og nyde gode stunder med dem, der står os nær.   

De bedste ønsker for julen og nytåret til jer og jeres nære, 

Berit, Arnold og Brian

Og så et lille input til julestemningen ;-)


Aarhus Universitet gør fælles sag mod pres på forskningsfriheden

Der er forskere på Aarhus Universitet, som føler sig presset på forskningsfriheden. Det viser den undersøgelse, som universitetsledelsen bestilte tidligere på året i samarbejde med de akademiske råd og den videnskabelige fællestillidsrepræsentant.

Det er ganske vist et mindretal, som har følt sig under pres, men det er svært at glæde sig over, for det er stadig for mange.

Til gengæld glæder jeg mig over, at vi har taget tyren ved hornene, fordi vi nu har en grundig og uvildig rapport, der giver et godt udgangspunkt for at forbedre forskningsfrihedens vilkår på Aarhus Universitet. I den forbindelse vil jeg takke formændene for de akademiske råd og fællestillidsmanden for deres store indsats - og tak til de medarbejdere, der har besvaret undersøgelsen og på den måde bidraget til at skabe klarhed. 

Universitetsledelsen drøftede i denne uge rapporten med de fire akademiske råd ved et seminar på Sandbjerg. Det var en ærlig, grundig og frugtbar debat, hvor både medarbejdere og studerende bidrog væsentligt og konstruktivt. Det har blandt andet mundet ud i en række forslag til initiativer, som fortsat skal drøftes i styregruppen og i de akademiske råd - og som jeg i øvrigt vil opfordre til, at man også drøfter i universitetets faglige miljøer. Jeg vil desuden bringe det på banen, når jeg i foråret tager på rundtur til de forskellige institutter, centre og lokaliteter.

Vi kommer ikke udenom, at der kan være pres forbundet med videnskabeligt arbejde, men vi skal være åbne om det. Der skal være klare og tydelige rammer, og alle skal vide, hvor de kan henvende sig for at få vejledning og opbakning, hvis de føler sig under pres.

Jeg kan ikke understrege tydeligt nok, hvor vigtig en rolle forskningsfriheden spiller på et universitet. For vores faglige kvalitet og integritet, såvel som for vores arbejdsmiljø. Derfor ser jeg frem til, at vi i det kommende år kan bevæge os fra tanke til handling og vedtage konkrete initiativer.

Link til rapporten 

Akademiske Råd og ledelsen på Aarhus Universitet gør fælles sag mod pres på forskningsfriheden

Interview med rektor Brian Bech Nielsen på DR2 Dagen 19. december


Rektor indleder institutrunde i februar

Institut for Folkesundhed bliver den første vært, når rektor Brian Bech Nielsen den 27. februar 2019 indleder næste udgave af sin institutrunde, hvor han besvarer spørgsmål og drøfter universitetets udvikling med medarbejderne.

Endnu er alle datoer ikke på plads, men i løbet af marts og april besøger rektor universitetets institutter og lokaliteter i både Aarhus, Flakkebjerg, Årslev, Silkeborg, Roskilde, Emdrup, Foulum og Herning. Følg med i dette nyhedsbrevs kalender, hvor møderne vil fremgå, efterhånden som de bliver datosat.


Aarhus BSS fastholder fuld AMBA-akkreditering

Aarhus BSS har netop fået besked om, at akkrediteringsinstitutionen AMBA har godkendt fakultetets afrapportering på et centralt udviklingsmål, som fakultetet fremsendte i oktober.

Det betyder, at Aarhus BSS fastholder sin fulde AMBA-akkreditering, som er en vigtig ekstern og uafhængig kvalitetsstempling af fakultetets MBA-uddannelse.

Næste AMBA-akkrediteringsbesøg finder sted i oktober 2022.


Jan Tønnesvang fortsætter på Psykologisk institut

Jan Tønnesvang blev pr. 1 december genansat som institutleder på Psykologisk Institut og tre år frem.

Læs portræt med Jan Tønnesvang


AUFF-uddelingsbudget for 2019 på plads

Fondsbestyrelsen har vedtaget uddelingsbudget for 2019, og her fremgår det, hvilke bevillingstyper fonden prioriterer i 2019. Generelt har fondsbestyrelsen valgt at opprioritere AUFF Starting Grants og AUFF NOVA, mens andre virkemidler reduceres. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.

Fondens virkemidler i 2019


Tilmelding til gratistilbud på Folkeuniversitetet åbner 10. januar

Igen i foråret 2019 er det muligt for nuværende og pensionerede medarbejdere samt alumner ved Aarhus Universitet at tilmelde sig et forløb på Folkeuniversitetet helt gratis. Så gå på opdagelse i flere end hundrede forelæsninger og forelæsningsrækker, der tilbydes på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning – og se, hvad der kunne interessere dig. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Tilmelding åbner torsdag den 10. januar kl. 10. Du kan tilmelde dig ét forløb.

Sådan gør du: 

  • Gå ind på Folkeuniversitetets hjemmeside, og vælg menupunktet Specialaftaler – Tilmelding nederst på siden. 
  • Indtast aftalekoden AU i det tomme, grå felt
  • Vælg et forløb og gennemfør tilmeldingsproceduren
  • Du er først tilmeldt, når du modtager dit adgangsbevis på mail

Se hele programmet og tilmeld dig her.


Kalender


Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.