Valgudvalget

Udvalget har til opgave at bistå rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal afholdes i henhold til universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt. Valgudvalgets formand fastsætter efter bemyndigelse fra rektor og efter drøftelse i udvalget de nærmere regler om valgenes afholdelse og fastsætter de nødvendige frister.

Sammensætning:

 • 1 formand indstilles blandt udvalgets VIP-repræsentanter af udvalget og udpeges af rektor.

 • 1 VIP og en suppleant fra hvert hovedområde indstillet af dekanen efter høring af akademisk råd og udpeget af rektor
 • 1 TAP og en suppleant fra hvert hovedområde indstillet af dekanen efter høring af akademisk råd og udpeget af rektor
 • 5 studenterrepræsentanter og suppleanter for disse indstillet af de tre forbund og/eller selvstændige lister, der har fået det højeste stemmetal til bestyrelsesvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får flest stemmer til bestyrelsesvalget, indstiller to repræsentanter og to suppleanter til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får næst flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får tredje flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • Er der opstillet færre end tre forbund/selvstændige lister til bestyrelsesvalget, indstiller det forbund/selvstændige liste, der får flest stemmer til bestyrelsesvalget tre repræsentanter og tre suppleanter til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får næst flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • De fire studerende repræsenterer i Valgudvalget det forbund/selvstændige liste, der har indstillet dem. Rektor godkender indstillingen.
 • Valgudvalget kan i særlige tilfælde udpege observatører

Valgudvalgets medlemmer pr. 1. februar 2024

Videnskabelige medlemmer:

 • Arts: Lektor Peter Bugge
 • Health: Professor Anders Bonde Jensen
 • Business and Social Sciences: Lektor Ole Terkelsen (formand)
 • Natural Sciences: Lektor Olav W. Bertelsen
 • Technical Sciences: Lektor Thomas Lykke-Møller Sørensen

Tekniske og administrative medlemmer:

 • Arts: Studiekoordinator Brit Knudsen
 • Health: Rådgiver Henry Andreasen
 • Business and Social Sciences: Sekretariatsleder Kirsten Jakobsen
 • Natural Sciences: Labmanager Alen Trgovcevic
 • Technical Sciences: Institutsekretariatsleder Birgit Sørensen Langvad

Studerende:

 • Frederikke Bruntt
 • Anders Mengers Andersen
 • Thea Bonnemann
 • Daniel Semadeni
 • Max Manøe Bjerregaard

Suppleanter:

Videnskabelige medlemmer:

 • Arts: Ingen
 • Health: Ingen
 • Business and Social Sciences: Professor Michael Hansen Jensen
 • Natural Sciences: Lektor Simon Kristensen
 • Technical Sciences: Professor Jan Værum Nørgaard

Tekniske og administrative medlemmer:

 • Arts: Ingen
 • Health: Ingen
 • Business and Social Sciences: Sekretariatsleder Mikkel Nørgaard
 • Natural Sciences: Ingen
 • Technical Sciences: Ledende sekretær Louise Ficher Koue 

Studerende:

 • Jes Enoch Steinmüller
 • Ditte Stoltze
 • Marie Heuchendorff Hansen
 • Ingen
 • Emil Karlebjerg