SLS omposteringer

Ompostering i lønsystemet generelt

 

Fra den 1. september 2012 er registreringspraksis i lønsystemet ændret for hovedparten af ansatte med hensyn til oplysninger til brug for bogføring af lønudgiften i universitetets regnskabssystem.

Det er en undtagelse, at der skal foretages omposteringer i lønsystemet. En ompostering i lønsystemet er en ændring i de oplysninger om en ansat, som vedrører interne forhold på universitetet. Den har således ingen lønmæssige konsekvenser for den ansatte.

 

Omposteringer vedrører oplysninger om kontering af en afholdt lønudgift samt stillingstypen
På denne side er der adgang til vejledning til, hvordan omposteringer skal foretages samt til de blanketter, der skal anvendes til omposteringerne.


Vejledning til ompostering i SLS

Læs vejledning til ompostering i SLS (Statens løn system)

Indeholder beskrivelser af baggrunden for de 4 omposterings blanketter og brugen af disse.

Samt beskrivelse af Lønkontorets frister.

Vejledning til ompostering i SLS