For medarbejdere i Administrationscenter Nat-Tech

INTERNE SIDER FOR MEDARBEJDERELønforhandlinger 2024

Se slides fra informationsmøder om lønforhandling 2024

Find informationer om lønforhandlingsprocessen på hjemmesiden Lønforhandling på Nat-Tech


Principper for distancearbejde/hjemmearbejde

Med afsæt i AUs rammer for distancearbejde har Administrationscenter Nat-Tech vedtaget overordnede principper for distancearbejde/hjemmearbejde. Principperne dækker alle afdelinger med mulighed for distancearbejde/hjemmearbejde. Læs mere om distancearbejde/hjemmearbejde


Kompetenceudvikling

I budgetåret 2023 modtager Administrationscenter Nat-Tech igen en pulje på ca. kr. 300.000 til fordeling på ansøgninger fra Administrationscentrets medarbejdere til (med)finansiering af kursus/seminar/kompetenceaktiviteter i 2023.


Tjenestebiler

Aarhus:
Administrationscenter Nat-Tech Aarhus har tre tjenestebiler til rådighed. Bilerne bookes via Outlook-kalenderen under navnene:

Bil Aarhus Nat-Tech ADM Kia El-bil CU80941
Bil Aarhus Nat-Tech Kia AY21284
Bil Aarhus Nat-Tech Polo AY46129

Derudover er der en trailer og fem cykler til rådighed. Alle kan bookes via Outlook-kalenderen. Kontakt Nat-Tech Bygningsservice for yderligere info på stbyg2service@au.dk 

Foulum og Flakkebjerg


Visninger
Vores Digitale Arbejdsplads

Vores digitale arbejdsplads

Kompetenceudviklingsprojekt i Administrationscentret 2018-19. Se projektets hjemmeside

Røgfri politik

Hvis du ønsker at holde op med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter, har du mulighed for at få hjælp i arbejdstiden. Se her hvordan.


Husk at afregne i RejsUd inden 90 dage - så undgår du løntræk

Hvis du har et AU kreditkort, skal du være opmærksom på nye regler pr. 1. maj 2023.


Fælles arbejdspladskultur

Dokumentet "Arbejdspladskultur i Administrationscenter Nat-Tech" beskriver de værdier, som er grundlag for den fælles arbejdspladskultur, og de formelle og uformelle organisatoriske rammer for arbejdspladskulturen. Dokumentet er vedtaget af LSU og LAMU 13. september 2023 og afløser den tidligere version fra 2017.


Flekstidsaftale

Den fælles flekstidsaftale, som gælder fra den 1. november 2018, har til formål at give fælles rammer for fleksibilitet, frihed til at planlægge arbejdstid i forhold til særlige belastninger, opgaver og dermed et bedre arbejdsmiljø og ikke mindst skabe balance mellem arbejde og fritid.
Aftalen omfatter HK, PROSA, KS og akademiske medarbejdere uden rådighedstillæg. Der er særlige grupper der er undtaget i f.eks BYG og fleksjob. Aftalerne kan tilgås nedenunder:


Arbejdsmiljøorganisation

Ved du, hvem din arbejdsmiljørepræsentant er og hvilken arbejdsmiljøgruppe, du tilhører? Se oversigt over arbejdsmiljøorganisationen på siden her


Strategi

Administrationscentret har vedtaget en strategi for 2021-2025. Se strategien her

Strategien udmøntes i nogle indsatsområder og konkrete aktiviteter. En oversigt over indsatsområderne, som revideres løbende, kan du se her.  

Se evt. også den tidligere strategi for 2016-2020 her (pdf).

Dialogmøder

Her vil løbende blive lagt materiale fra administrationscentrets dialogmøder.

Kick-off om arbejdspladskultur

Den 28. september blev der holdt kick-off arrangement om arbejdspladskultur i administrationscentret. Du kan se eller gense oplægget med Anders Buch her.


Oplæg om arbejdspladskultur

Den 1. december blev der holdt fællesmøde om arbejdspladskultur i administrationscentret med oplægsholder Mogens Sparre. Du kan se eller gense oplægget med Mogens Sparre her.


Dialogmøder om håndtering af sygefravær - december 2021

I december blev afholdt dialogmøder om håndteringen af sygefravær, ét henholdsvis for bygningsområdet og ét for kontordelen i Administrationscentret.

Du kan se eller gense de indledende oplæg om rammer og praksis for håndtering af sygefravær i Administrationscenter Nat-Tech her: