AU HR

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organisation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

På de administrative centre varetager HR-partnere og HR-supportere den daglige drift af HR-området, bl.a. ansættelse, løn, sygdom, orlov, fastholdelse, udvikling og fratrædelse samt rådgivning og vejledning af dekaner, institutledere og øvrige ledere.

AU HR i Fællesadministrationen arbejder for alle fakulteter, institutter og centre, og består af fire specialiserede enheder: HR-IT, Løn, Personalejura samt Udvikling & Arbejdsmiljø. AU HR understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Afdelinger i AU HR

Udvikling & Arbejdsmiljø

Udvikling & Arbejdsmiljø bidrager til at udvikle velfungerende arbejdspladser og et succesfuldt universitet – til glæde for medarbejdere, studerende og samfund. Vi har specialistkompetencer inden for arbejdsmiljørådgivning, understøttelse af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen, strategisk kompetenceudvikling, ledelsesudvikling samt organisationsudvikling.

Læs mere om Udvikling & Arbejdsmiljø

Løn

Løn beskæftiger sig med vejledning, rådgivning og hjælp til beregning og udbetaling af samtlige lønninger ved Aarhus Universitet, samt lønbogføring og afstemning af alle lønrelaterede konti. Enheden sikrer vejledning og formidling om nye regler og brug af lønsystemet, samt vejledning af institutter i processen vedr. forskerbeskatning og efterfølgende ansøgning til SKAT.

Læs mere om Løn

Personalejura

Personalejura har til opgave at fortolke og implementere lovgivningen på personaleområdet, samt udarbejde fælles retningslinjer på AU.

Læs mere om Personalejura

HR Data og Digitalisering

HR Data og Digitalisering beskæftiger sig med systemejerskab og brugersupport på HR-IT-systemer Medarbejderstamkortet,  AUHRA og Emply Hire samt Workzone. Enheden tilbyder desuden rådgivning om ferie- og fraværsregistrering, samt journaliseringskrav og –metode. 

Læs mere om HR Data og Digitalisering