AU HR

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organisation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

På de administrative centre varetager HR-partnere og HR-supportere den daglige drift af HR-området, bl.a. ansættelse, løn, sygdom, orlov, fastholdelse, udvikling og fratrædelse samt rådgivning og vejledning af dekaner, institutledere og øvrige ledere.

AU HR i Fællesadministrationen arbejder for alle fakulteter, institutter og centre, og består af fire specialiserede enheder: HR-IT, Løn, Personalejura samt Udvikling & Arbejdsmiljø. AU HR understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Afdelinger i AU HR

Udvikling & Arbejdsmiljø

Udvikling og Arbejdsmiljø arbejder ledelses- og organisationsunderstøttende, og ud fra et helhedssyn for at bidrage til balancen mellem kerneopgave, mål, organisering, ressourcer og mennesker i hver enkelt enhed og på tværs af AU. Enheden har specialistkompetencer inden for: Arbejdsmiljø og trivsel, AU’s samarbejds- og arbejdsmiljøorganer, ledelsesudvikling samt Samarbejde og effektivitet i teams.

Læs mere om Udvikling & Arbejdsmiljø

Løn

Løn beskæftiger sig med vejledning, rådgivning og hjælp til beregning og udbetaling af samtlige lønninger ved Aarhus Universitet, samt lønbogføring og afstemning af alle lønrelaterede konti. Enheden sikrer vejledning og formidling om nye regler og brug af lønsystemet, samt vejledning af institutter i processen vedr. forskerbeskatning og efterfølgende ansøgning til SKAT.

Læs mere om Løn

Personalejura

Personalejura har til opgave at fortolke og implementere lovgivningen på personaleområdet, samt udarbejde fælles retningslinjer på AU.

Læs mere om Personalejura

HR-IT

HR-IT beskæftiger sig med systemejerskab og brugersupport på HR-IT-systemer Medarbejderstamkortet,  AUHRA og Emply Hire samt Workzone. Enheden tilbyder desuden rådgivning om ferie- og fraværsregistrering, samt journaliseringskrav og –metode. 

Læs mere om HR-IT