Organisering af erhvervsområdet

Til at understøtte indsatsen for mere erhvervssamarbejde har universitetet nedsat et tværgående udvalg for hele universitetet, Erhvervsudvalget, og fire fakultetsudvalg. Herudover findes der også udvalg på flere institutter. Formålet er at styrke koordineringen på tværs af fakulteterne og den interne dialog mellem institutter, fakulteter og det overordnede universitetsniveau.

Koordinationsgruppen

En koordinationsgruppe bistår erhvervsudvalget med administrativ support. Den består af erhvervschefen, repræsentanter fra fakulteterne, AU Forskning - Technology Transfer Office og AU Uddannelse. Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben.

Fakultets- og institutniveau

Fakulteterne har organiseret deres erhvervsudvalg med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder. Alle institutter har udpeget erhvervsambassadører.

Formand for koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen

Jørgen Brøchner Jespersen

Særlig rådgiver Dekanat, Technical Sciences

Andreas Kambskard

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Marianne J. Kjær

AC-fuldmægtig AU Uddannelse - Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Katrine Solvang Larsen

Chefkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Nis Kjær Weibel

Teamleder Forretningsudviklingsgruppen AU Forskning - Technology Transfer Office

Azra Zukanovic

Rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS