Organisering af erhvervsområdet

Til at understøtte indsatsen for mere erhvervssamarbejde har universitetet nedsat et tværgående udvalg for hele universitetet, Erhvervsudvalget, og fire fakultetsudvalg. Herudover findes der også udvalg på flere institutter. Formålet er at styrke koordineringen på tværs af fakulteterne og den interne dialog mellem institutter, fakulteter og det overordnede universitetsniveau.

Koordinationsgruppen

En koordinationsgruppe bistår erhvervsudvalget med administrativ support. Den består af erhvervschefen, repræsentanter fra fakulteterne, AU Forskning - Technology Transfer Office og AU Uddannelse. Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben.

Fakultets- og institutniveau

Fakulteterne har organiseret deres erhvervsudvalg med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder. Alle institutter har udpeget erhvervsambassadører.

Formand for koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen

Kristian Mørch Abell

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Casper Hansen Borchmann

Rådgiver Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

Andreas Kambskard

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Katrine Solvang Larsen

Chefkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Anette Poulsen Miltoft

Funktionschef AU Forskning - Technology Transfer Office

Azra Zukanovic

Rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS