Arrangementer i auditorier

Auditorier til 56-100 personer

Lokalitet

Auditorium

Kapacitet

Booking via

E-mail/link

1170-347

Biokemi 6

100

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech

undervisning.nat-tech@au.dk

1252-204

Eduard Biermann Søauditorierne

96

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1252-310

Jeppe Vontillius Søauditorierne

100

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1253-317

William Scharff Søauditorierne

56

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1342-455

Lille Juridisk

99

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1441-113

Tåsingegade 3

81

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk

1531-113

Mat. D1

100

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech undervisning.nat-tech@au.dk

1531-119

Mat. D2

100

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech undervisning.nat-tech@au.dk

2624-127

E1 Fuglesangs Allé

84

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

4206-139

Foredragssalen

80

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk

5510-104

Lille Auditorium Katrinebjerg

70

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Simon Hoggan Christensen

undervisning.nat-tech@au.dk
simon@cs.au.dk
 

Auditorier til 101-150 personer

Lokalitet

Auditorium

Kapacitet

Booking via

E-mail

1162-013

Auditorium A

142

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

1253-211

Merethe Barker
Søauditorierne

119

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1262-101

Samfundsmedicin

107

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

1324-011

Tvillingeauditorium

144

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1324-025

Tvillingeauditorium

144

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1333-101

A1 Statskundskab

132

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1441-012

Tåsingegade 1

146

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk  

1441-112

Tåsingegade 2

106

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk

1523-318

Fysik

130

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Heidi Pedersen

undervisning.nat-tech@au.dk  
heidi.pedersen@phys.au.dk

1593-012

Inano

148

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Trine Møller Hansen

undervisning.nat-tech@au.dk
trinemh@inano.au.dk

2624-119

E2 Fuglesangs Allé

120

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

2628-143

M1 Fuglesangs Allé

150

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

2628-152

M2 Fuglesangs Allé

150

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

2640-119B

R1 Store sal Fuglesangs Allé

140

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

3410-137

Idræt Dalgas Avenue

116

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

8003-107

Lille Auditorium
Herning (Siemens)

136

Charlotte Bergdahl

charlotte@hih.au.dk

Auditorier til 151-250 personer

Lokalitet

Auditorium

Kapacitet

Booking via

E-mail

1231-424

Lille Anatomisk

166

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

1343-275

Store Juridisk

225

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1482-105

Nobel Auditorium

197

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts/ Aarhus BSS Studieplan

team4.uvaeka.arts@au.dk / studieplan.bss@au.dk

1514-213

Kemi

198

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Institut for Kemi

undervisning.nat-tech@au.dk
chem@au.dk

1534-125

Mat. F

170

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech undervisning.nat-tech@au.dk

2625-113

Aula Fuglesangs Allé

200

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

2636-133

U1 Fuglesangs Allé

225

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

3210-137

Auditotium Navitas

250

Undervisning og eksamen for diplom, NAT-TECH

undervisningeksamendiplom.nat-tech@au.dk

4240-020

Auditorium Moesgaard

220

Outlook

5335-016

Peter Bøgh Andersen
Katrinebjerg

240

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Simon Hoggan Christensen


undervisning.nat-tech@au.dk
simon@cs.au.dk

5510-103

Store Auditorium Katrinebjerg

152

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Simon Hoggan Christensen
undervisning.nat-tech@au.dk
simon@cs.au.dk

8002-002

Store Auditorium
Herning

180

Charlotte Bergdahl

charlotte@hih.au.dk

8814-3075

Auditorium Foulum

250

Dorthe Kahr
Birgit Søndergaard Madsen

dorthe.kahr@agrsci.dk
birgit.madsen@au.dk

Auditorier til 251-400 personer

Lokalitet

Auditorium

Kapacitet

Booking via

E-mail

1232-115

Store Anatomisk

276

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

1241-135

Bartholin Auditorium

256

Lokalebooking Health

lokaler.health@au.dk

1250-304

Per Kirkeby Søauditorierne

424

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

1533-103

Mat. E

300

Undervisningsplanlægningsteam, Nat-Tech
Lene Bongaarts

undervisning.nat-tech@au.dk
lene@math.au.dk

2628-157

M3 - PwC – Auditorium

300

Aarhus BSS Studieplan

Bookingformular

7220-169

Auditorium Emdrup

144

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk 

7210-222

Festsal Emdrup

400 (160)

Undervisnings- og eksamensadministrationen, Arts

team4.uvaeka.arts@au.dk

Booking af auditorier

Booking af auditorier på universitetet foregår decentralt.

I auditorieoversigterne kan du finde de auditorier, der er mulige at booke og se, hvem du skal kontakte for at booke dem.

Auditorierne kan i de undervisningsfrie perioder bookes til ad hoc arrangementer fx konferencer, symposier, disputats- og ph.d.-forsvar.

Skal du booke lokaler til undervisning, skal du gøre det gennem AU Uddannelse.

Særlige regler for Søauditorierne

Opstilling af inventar i Søauditorierne må kun ske i særlige zoner. Læs mere om de særlige forhold i Søauditorierne.