Arrangementer på Moesgaard Museum

Hvis du påtænker at afholde et møde eller en konference, har du nu mulighed for at benytte lokaler på Moesgaard Museum.

Lokalerne kan anvendes til AU-relaterede arrangementer og bookes af alle ansatte på Aarhus Universitet. Nedenfor kan du læse mere om regler for booking, relevante kontaktpersoner, internet og forplejning med videre.

Booking af lokaler

Konferencelokalerne 4240-301 og 4240-302

Lokalerne kan bookes efter aftale med undervisnings- og eksamensadministrationen (UVAEKA) på Arts eller afdelingssekretærerne på Afd. for Antropologi og Afd. for Arkæologi. Send mail til:

                             Undervisnings- og eksamensadministrationen (UVAEKA) på Arts
                             Afdelingssekretær på Afd. for Antropologi
                             Afdelingssekretær på Afd. for Arkæologi og Kulturarvsstudier         

Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Ønsket lokale
 • Dato samt start- og sluttidspunkt
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson/arrangør
 • Antal deltagere
 • Ønskes forplejning (ja/nej)

Du kan forvente at få svar på din henvendelse inden for 2 dage med en bekræftelse på bookingen – eller afslag hvis lokalet/lokalerne allerede er reserveret.

Moesgaard auditorium 4240-020

Auditoriet på Moesgaard anvendes primært til undervisning. I det omfang auditoriet er ledigt kan det bookes til andre aktiviteter.

Bookning og forespørgsler på auditoriet skal sende til mail til undervisnings- og eksamensadministrationen på Arts.

Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Dato samt start- og sluttidspunkt
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson/arrangør
 • Antal deltagere
 • Ønskes forplejning (ja/nej)

Husk at eventuel forberedelse og oprydning af auditoriet skal ske i det reserverede tidsrum. Du skal regne med, at lokalet kan overtages af andre straks efter endt booking.

Større arrangementer

Hvis du planlægger et større arrangement, kan der evt. lånes ekstra lokaler ved Moesgaard Museum. Det er naturligvis en forudsætning, at der er ledig lokalekapacitet på museet. For nærmere information herom, kontakt venligst:

Alexandra Niebuhr Clausen, Events & Meetings

Mobil: 40 47 77 94

Mail: anc@moesgaardmuseum.dk                 

Aarhus Universitet har desuden et antal undervisningslokaler og mindre kantinefaciliteter i den tidligere museumsbygning, som er placeret et par minutters gang fra Moesgaard Museum. For forespørgsel om evt. ledig kapacitet kontakt Undervisnings- og eksamensadministrationen på Arts på mail

Praktiske informationer

 • Forplejning

  • Der kan bestilles forplejning hos Moesgaards egen café i forbindelse med arrangementer på museet, også i perioder med særudstillinger, dog ikke i sommerferieperioden. Kontakt: Alexandra Niebuhr Clausen, Events & Meetings, mobil: 40 47 77 94, mail: anc@moesgaardmuseum.dk, for yderligere information herom. 

   Arrangører er også velkomne til at benytte universitetets egne kantiner for forplejning og levering. Husk i den sammenhæng, at have klare aftaler om afhentning af brugt kantineservice hurtigst muligt efter arrangementet.

   Du er velkommen til at anvende den opstillede kaffemaskine, der forefindes i tekøkkenet på 3. etage – husk blot at medbringe kaffe og eventuelle filtre (specialstørrelse). Der forefindes i tekøkkenet på 3. etage ligeledes service til fri afbenyttelse, men husk at rengøre det efter brug.

   Vær opmærksom på at diverse ekstra service, køkkenudstyr eller lign. skal medbringes af arrangøren selv.

 • Oprydning

  • Lokalerne skal efterlades opryddede og i samme stand, som du modtog dem og møbler bedes stillet tilbage til grundopstilling. Ved behov for ekstra rengøring efter brug af lokalerne, vil der blive faktureret for meromkostningerne.

 • Uden for åbningstid

  • Lokalerne kan lånes på hverdage i museets åbningstid. Læs mere her http://www.moesgaardmuseum.dk/besoeg-os/praktisk-information/åbningstider/  

   Ved behov for lån af lokalerne uden for åbningstiden samt i weekender m.v., er det nødvendigt, at en medarbejder låser op samt lukker, og der vil derfor blive faktureret herfor. For nærmere information herom eller øvrige spørgsmål kontakt: Alexandra Niebuhr Clausen, Events & Meetings, mobil: 40 47 77 94, mail: anc@moesgaardmuseum.dk

 • IT-assistance

  • For it-assistance kontakt arts.it@au.dk eller på 8715 0911 (mandag-fredag kl. 08.00-15.00). For nærmere information om lokaliteterne kontakt venligst driftspersonalet på Moesgaard på driftsafdelingen@moesgaardmuseum.dk. Der er mulighed for at benytte frit WiFi (AURA).

 • Der er ikke gratis adgang til museets udstillinger eller øvrige serviceydelser

  • Andet anvendelse af AU’s lokaler giver ikke gratis adgang til museets udstillinger eller øvrige serviceydelser fra driftspersonalet. Se museets hjemmeside for billetpriser m.v. eller ved behov kontakt: Alexandra Niebuhr Clausen, Events & Meetings, mobil: 40 47 77 94, mail: anc@moesgaardmuseum.dk, for eventuelle særaftaler, pris m.v.

 • Særligt vedrørende mandage

  • Moesgaard Museum er lukket om mandagen for publikum. Ved anvendelse af AU’s lokaler (indenfor normal arbejdstid) skal du være opmærksom på at adgang skal ske via nordsiden af bygningen.
   Se dette oversigtskort.

 • Større arrangementer, konferencer o.lign.

Fotos af lokaliteterne

Aarhus Universitets lokaler

4240-020Moesgaard Auditorium (220 personer)

4240-301

Moesgaard konferencelokale (50 personer - eller med mulighed for opdeling med skillevæg til 2 lokaler á 25 personer)

4240-302

Moesgaard konferencelokale (20 personer)