IKT

Husk ved opstart af nye projekter:

  • Benyt altid de gældende IKT-dokumenter fra Bygningsportalen og genbrug ikke fra tidligere projekter
  • Kontakt AU's IKT-ansvarlige via bygdok.okobyg@au.dk for en afklaring af IKT-omfanget, før afsendelse af bestillingsskemaer.
  • Den digitale aflevering skal planlægges allerede fra starten af et projekt. Overvej hvilke informationer der skal bruges i driften så tidligt som muligt.

IKT-specifikationer

AU standard for IKT-specifikationer omfatter aftalegrundlaget for de digitale leverancer i et byggeprojekt.

Versionsdato: 2022-01-09

Versionsdato: 2022-01-09

Procesmanual
AU standard for IKT-procesmanual er et samarbejdsværktøj for rådgivere, hvor de løbende kan notere fælles retningslinjer for projekteringssamarbejdet.

Versionsdato: 2021-04-09

Har du spørgsmål til dokumenterne, kan du kontakte den IKT-ansvarlige i Bygningssekretariatet (oplysninger finder du i højre side).

Navngivning af filer og metadata

AU standard for navngivning af filer beskriver retningslinjer og principper for navngivning af filer.

Versionsdato: 2022-01-09


Filnavngivningsværktøj
Aarhus Universitet stiller et filnavngivningsværktøj til rådighed, som frivilligt kan benyttes som hjælp til korrekt og konsistent navngivning af filer.

Versionsdato: 2021-04-09

Versionsdato: 2021-04-09

Har du spørgsmål til dokumentet, kan du kontakte den IKT-ansvarlige i Bygningssekretariatet (oplysninger finder du i højre side)

Mappestruktur og versionssæt

AU standard for mappestruktur og versionssæt skal anvendes på projektwebs og i byggesager uden projektwebs, hvor rådgiver skal aflevere en mappestruktur ved den digitale aflevering.

Versionsdato: 2021-04-09

Har du spørgsmål til dokumentet, kan du kontakte den IKT-ansvarlige i Bygningssekretariatet (oplysninger finder du i højre side).

Klassifikation og egenskaber

Aarhus Universitet benytter CCS til klassifikation af bygningsdele i byggesager og i FM-systemet.

Versionsdato: 2021-04-09


Til klassifikation af udvalgte inventar- og udstyrskomponenter har Aarhus Universitet udarbejdet en specifik klassifikationstabel.

Versionsdato: 2021-04-09

Shared parameters
Aarhus Universitet stiller shared parameters til rådighed, som en hjælp til rådgivere der skal indarbejde egenskabsdata i 3D-bygningsmodeller. Det er frivilligt at benytte dem.

  • 2018_V.4_AU_Shared_Parameter_(Revit)
  • 2018_V.5_AU_IFC_Eksport_af_Custom_Pset_(Revit)
  • 2018_V.5_AU_IFC_Mapping_af_Standard_Pset_(Revit)

Versionsdato: 2018-11-05


Rumfunktioner
AU standard for rumfunktioner er en oversigt over standardbegreber for rumfunktioner til anvendelse i projekteringen.

Versionsdato: 2020-12-16

Har du spørgsmål til dokumenterne, kan du kontakte den IKT-ansvarlige i Bygningssekretariatet (oplysninger finder du i højre side)en.

Bygningsdels- og leverancespecifikation

AU Leverancespecifikation for bygningsdele har to overordnede formål: 1) at specificere de digitale leverancer for bygningsdele i projekteringsfaserne, 2) at specificere de digitale leverancer for D&V-materiale til den digitale aflevering.

Versionsdato: 2020-10-05


Bygningsdelsspecifikationer
AU standard for Bygningsdelsspecifikationer definere informationsniveauer for udvalgte bygningsdele, som anvendes i Leverancespecifikation for bygningsdele.

Versionsdato: 2021-04-09

Har du spørgsmål til dokumentet, kan du kontakte den IKT-ansvarlige i Bygningssekretariatet (oplysninger finder du i højre side).

Joakim Jøker Lambertsen

CAFM-systemforvalter og Faglig koordinator AU Bygninger - Campusservice, Teknik og Projekter