Drifts- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende projekter ved Health's bygninger på AU som har en tidshorisont på mere end få dage. 

Igangværende projekter

Renovering af Bartholin (1240)

Bartholin komplekset (1240) er ved at gennemgå en gennemgående renovering.

Komplekset forventes at stå færdigt i 2024.

Læs mere på BYGST's hjemmeside

Nye armaturer i komplekset (1260 - 1262)

Berørte bygninger: Hele komplekset 1260 til 1262 vil blive berørt af projektet.

Forventede gener:  Udskiftningen af armaturer foretages etapevis for at mindske eventuelle gener mest muligt.

Tidsramme: April - august. 

Årsag: Optimering af energiforbrug.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Holger Mabelenge eller energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

Renovering af søauditorierne inkl. nye ventilatorer (1250 - 1253)

Berørte bygninger: Komplekset 1250 - 1253 vil være berørt i forbindelse med installation af nye ventilatorer. 

Forventede gener:  Man vil kunne opleve gener ift. indeklima og temperatur.

Tidsramme: Medio juni - slut juni. 

Årsag: Optimering af energiforbrug. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller driftsinspektør Christian Bredvig. 

Etablering af krydsfelt i kælderen (1710)

Berørte bygninger: Nedrydningsarbejdet begynder i uge 27 i kælderetagen i bygning 1710 med henblik på etablering af nyt krydsfelt. 

Forventede gener: Støjgener vil forekomme periodisk i løbet af hele juli måned. Herefter påbegyndes kabelføringsarbejdet indtil projektet er gennemført. 

Tidsramme: Nu - december. 

Årsag: Behov for nyt krydsfelt. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Bjarne Fabricius. 

Bjarne Fabricius

Projektleder, el-installatør

Ombygning af vaskerum til laboratorier (1234)

Berørte bygninger: I bygning 1234 bliver det gamle vaskerum i lokale 414 ombygget til laboratorier. 

Tidsramme: Nu - juli. 

Årsag: Laboratoriekapacitet ønskes forøget. 

Kontakt: Projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller teknisk chef Conor Leerhøy. 

Opbygning af kølering (1261 & 1264)

Berørte bygninger: 1264 vil primært være berørt af dette projekt. 1261 forventes også at være delvist berørt til maj måned da køleanlæg skal pilles ud.

Forventede gener:  Støj vil kunne forekomme i forbindelse med håndværkernes arbejde i teknikrum og i forbindelse med indretningen af fryserum.

Tidsramme: Nu - juli

Årsag: Køleringen vil bidrage til mere energi- og økonomieffektiv drift samt øge sikkerheden ift. at kunne supportere kritiske kølerum.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

Ombygning af lokaler til MR-scannerrum (1610)

Berørte bygninger: Depoter i 1610’s kælderetage ombygges til MR-scannerrum.

Forventede gener: Kælderetagen vil være berørt, og man vil kunne opleve støjgener samt byggerod. Nordsiden af 1610 forventes at blive påvirket ift. varme i uge 14 og 15.

Tidsramme: Nu - juni. 

Årsag: Installation af MR-scanner.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller teknisk chef Conor Leerhøy.

Ombygning af lokale til mikroskoprum (1115)

Berørte bygninger: Lokale på 5. sal i 1115 ombygges til mikroskoprum.

Forventede gener: Man vil kunne opleve støjgener - særligt i uge 17 i forbindelse med boring i lokalet. 

Tidsramme: Nu - 24. juni. 

Årsag: Gammelt lokale med frysere skal nu anvendes som mikroskoprum. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller teknisk chef Conor Leerhøy.

Udskiftning af talevarsling til optiske alarmer (1115 - 1116)

Berørte bygninger: Kælderetagen i Skou (1115 - 1116) vil være berørt af omstillingen fra lydalarmer til optiske alarmer. 

Forventede gener:  Støjgener kan forekomme i forbindelse med håndværkerarbejde i kælderetagen. 

Tidsramme: Juni - august. 

Årsag: Optiske alarmer vil forstyrre dyrene i kælderetagen i mindre grad end lydalarmer. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller driftsinspektør Christian Bredvig. 

Isolering af loft og vægge (1233)

Berørte bygninger: Loft og vægge isoleres i bygning 1233. 

Forventede gener: Større gener forventes ikke i forbindelse med projektet. 

Tidsramme: Maj - start juli. 

Årsag: Bygningen er ikke isoleret. Isoleringen vil desuden gøre bygningen mere energieffektiv. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08.

CO2-indregulering af undervisningslokale

Berørte bygninger: 1., 2., 3. og 4. sal i bygning 1231 vil være berørt af projektet. 

Forventede gener: Støjgener i forbindelse med håndsværkerarbejde forventes. Ventilationen vil også blive berørt undervejs hvilket kan reducere kvaliteten af indeklimaet. 

Tidsramme: Maj - august.

Årsag: Optimering af indeklima samt støjreduktion ift. ventilationsanlægget. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Kommende projekter