Drifts- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende projekter ved Health's bygninger på AU som har en tidshorisont på mere end få dage. 

Igangværende projekter

(1115 - 1116): CTS-konvertering i Skou

Berørte bygninger: Hele Skou-bygningen vil kunne blive påvirket af projektet i perioder.

Forventede gener: Man vil kunne opleve generelle udfald i CTS-styrede elementer som fx temperatur og ventilation.

Tidsramme: Juli - året ud. 

Årsag: Projektet gennemføres med henblik på CTS-optimering, som på sigt skal sikre en mere effektiv og stabil drift af bygningen. 

Kontakt: Ved praktiske spørgsmål kontaktes teknikere Henrik Winkler eller Palle Møller. Ved mere overordnede spørgsmål til projektet kontakt da teknisk chef Conor Leerhøy. 

(1115 - 1116): Udskiftning af talevarsling til optiske alarmer

Berørte bygninger: Kælderetagen i Skou (1115 - 1116) vil være berørt af omstillingen fra lydalarmer til optiske alarmer. 

Forventede gener:  Støjgener kan forekomme i forbindelse med håndværkerarbejde i kælderetagen. 

Tidsramme: Juni - december.

Årsag: Optiske alarmer vil forstyrre dyrene i kælderetagen i mindre grad end lydalarmer. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller driftsinspektør Christian Bredvig. 

(1231): CO2-indregulering af undervisningslokale

Berørte bygninger: 1., 2., 3. og 4. sal i bygning 1231 vil være berørt af projektet. 

Forventede gener: Støjgener i forbindelse med håndsværkerarbejde forventes. Ventilationen vil også blive berørt undervejs hvilket kan reducere kvaliteten af indeklimaet. 

Tidsramme: Maj - oktober. 

Årsag: Optimering af indeklima samt støjreduktion ift. ventilationsanlægget. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08 eller energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

(1233): Isolering af loft og vægge

Berørte bygninger: Loft og vægge isoleres i bygning 1233. 

Forventede gener: Større gener forventes ikke i forbindelse med projektet. 

Tidsramme: Maj - oktober. 

Årsag: Bygningen er ikke isoleret. Isoleringen vil desuden gøre bygningen mere energieffektiv. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Brian Rantzau Bech på tlf. +45 23 98 87 08.

(1240): Renovering af Bartholin

Bartholin komplekset (1240) er ved at gennemgå en gennemgående renovering.

Komplekset forventes at stå færdigt i 2024.

Læs mere på BYGST's hjemmeside

(1260 - 1262): Nye armaturer i komplekset

Berørte bygninger: Hele komplekset 1260 til 1262 vil blive berørt af projektet.

Forventede gener:  Udskiftningen af armaturer foretages etapevis for at mindske eventuelle gener mest muligt.

Tidsramme: April - oktober. 

Årsag: Optimering af energiforbrug.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Holger Mabelenge eller energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

(1261): Etablering af fryserum

Berørte bygninger: 1261 vil være berørt i forbindelse med etableringen af fryserummet. 

Forventede gener:  Støj vil kunne forekomme i forbindelse med håndværkernes arbejde i teknikrum og i forbindelse med indretningen af fryserum.

Tidsramme: Juni - september. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt energi- og teknikleder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Kommende projekter

(1260 - 1263): Ny hovedtavle til Folkesundhed

Berørte bygninger: Hele 1260-komplekset vil blive berørt kortvarigt.

Forventede gener: I forbindelse med udskiftningen af den gamle eltavle vil dele af komplekset være foruden strøm henover en weekend i december måned (estimeret). Kritisk udstyr som fx frysere vil blive forsynet med strøm på anden vis mens udskiftningen foretages. Nærmere information følger når vi nærmere os projektets påbegyndelse. 

Tidsramme:  December måned.  

Årsag: Nuværende hovedtavle er gammel og er utilstrækkelig på sigt ift. kommende projekter ved Folkesundhed. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Søren Harbo ellers energi- og teknikleder Lars Kyndi. 

Søren Harbo Jensen

Energi- og sikringsleder, maskinmester

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder