Drifts- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende projekter ved Health's bygninger på AU som har en tidshorisont på mere end få dage. 

Igangværende projekter

(1115 - 1116): CTS-konvertering i Skou

Berørte bygninger: Hele Skou-bygningen vil kunne blive påvirket af projektet i perioder.

Forventede gener: Man vil kunne opleve generelle udfald i CTS-styrede elementer som fx temperatur og ventilation.

Tidsramme: Ukendt. 

Årsag: Projektet gennemføres med henblik på CTS-optimering, som på sigt skal sikre en mere effektiv og stabil drift af bygningen. 

Kontakt: Ved praktiske henvendelser kontaktes teknikere Henrik Winkler eller Palle Møller. Ved mere overordnede spørgsmål til projektet kontakt da teknisk chef Conor Leerhøy. 

(1115 - 1116): Udskiftning af talevarsling til optiske alarmer

Berørte bygninger: Kælderetagen i Skou (1115 - 1116) vil være berørt af omstillingen fra lydalarmer til optiske alarmer. 

Forventede gener:  Støjgener kan forekomme i forbindelse med håndværkerarbejde i kælderetagen. 

Tidsramme: Ukendt. 

Årsag: Optiske alarmer vil forstyrre dyrene i kælderetagen i mindre grad end lydalarmer. 

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt driftsinspektør Michael Thyrri Ammitzbøl på +45 21 55 12 83. 

(1240): Renovering af Bartholin

Bartholin komplekset (1240) er ved at gennemgå en gennemgående renovering.

Komplekset forventes at stå færdigt i 2024.

Læs mere på BYGST's hjemmeside

(1241): Renovering af øvelseslab

Berørte bygninger: I 1241 vil øvelseslabbet i lokale 229 blive renoveret etapevis.  

Forventede gener: Øvelseslabbet vil ikke kunne anvendes i renoveringsperioderne. 

Tidsramme:  Første etape af renoveringsprojektet forventes afsluttet d. 9 april 2024.

Årsag: Generelle forbedringer og udskiftning af inventar. Labbet har ikke set gennemgående fornyelser siden 1960'erne.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt projektleder Ove Bryder. 

(1611): Udbygning af ventilation

Berørte bygninger: Projektet berører 1611 i dele af kælderetagen. 

Forventede gener: Brugere af bygningen vil kunne opleve, at mødelokaler og kontorer kan være booket og optaget i længere perioder. Dermed vil der ikke være adgang til disse lokaler i perioderne, hvor arbejdet foregår. Der forventes også udfald i ventilationen, og samtidig vil man kunne opleve nedpillede loftplader i gange og lokaler. Støjgener forventes i forbindelse med boringsarbejde i bygningen. Radiatiorer vil også være ude af drift i perioder - lokaler opvarmes dog stadig via ventilation. 

Tidsramme: Arbejdet påbegyndes d. 25.09.2023. Slutdato er ukendt, men projekt forventes udført i løbet af efteråret.

Årsag: Ventilationsanlæg skal udbygges og fjernstyret temperaturregulering implementeres med henblik på forbedring af komfort og indeklima.

Kontakt: Ved spørgsmål kontakt energileder Lars Kyndi.

Lars Kyndi Laursen

Maskinmester / Energi og teknikleder

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Kommende projekter