Bygningsservice Arts

Om os

Bygningsservice Arts sikrer at drift, vedligehold og udvikling (herunder forskønnelse og innovation) af Arts' bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter Arts' kerneaktiviteter; uddannelse, forskning og myndighedsbetjening.

Arts Bygningsservice varetager drift og vedligehold af bygninger i Emdrup, på Kasernen, i Nobelparken og på Trøjborgvej med eget personale. I Tåsingegade, på Katrinebjerg og på Moesgård bliver Arts' lokaler drevet med hjælp fra andre AU-enheder samt eksterne.

Oversigt over medarbejdere og ledelse


Rengøring og driftsopgaver under COVID-19

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er ikke iværksat særlige retningslinjer fra myndighederne.
Af hensyn til brugeres og drifts- og rengøringsmedarbejderes tryghed og sikkerhed, vil rengørings- og driftsopgaver blive løst under hensyntagen til såvel afstandskrav samt personbelastning i og omkring lokaler.

Kontakt Rengøringen
Meldinger om smitte kan gives til vores kontaktpersoner i Rengøringen. Genopfyldning af håndspritstationer vil ske dagligt. Ved behov for aftørringsmidler eller genopfyldning af håndsprit kontakt venligst vores kontaktpersoner i Rengøringen.

Nobelparken og Kasernen: Jane Nielsen, tlf. 2899 2094, mail: tekjkn@au.dk
Tåsingegade og Trøjborgvej: Jette Fuhlendorff, tlf. 4189 3346, mail: bygningsservice.bss@au.dk
Emdrup: Janni Bernard, tlf. 9350 8000, mail: jaber@au.dk
Moesgaard: Monica Holst, tlf. 2372 6504, mail: mh@moesgaardmuseum.dk
Katrinebjerg: Berit Arnesen Basse, tlf. 2384 7433, mail: bab@au.dk

Kontakt Driften
Nobelparken, Trøjborgvej og Kasernen: Byg. 1467/lok. 123, træffetid kl. 11.00-12.00 på hverdage, tlf. 8715 0536
Emdrup: Byg. A/lok.001, tlf. 9352 1850
Moesgaard: Mikkel Berg Thorsager, mail: mb@moesgaardmuseum.dk, tlf. 2344 4601
Katrinebjerg: Rasmus Fabech, mail: rf@au.dk, tlf. 9350 8416

Kontakt Driftskontoret Emdrup

Bygning A, lokale 001

Servicetelefon: 93 52 18 50

Telefontid man.-tors.: Kl. 07.00-14.15, fre.: Kl. 7.00-13.45

Indmeld opgave

OBS! Vi beder om, at vores brugere udviser hensynsfuld adfærd (afstand, håndsprit mm.) ved besøg på driftskontoret. Vi er fortsat klar til at hjælpe, men respekter venligst gældende retningslinjer også her, så vi kan passe på hinanden. 

Kontakt Driftskontoret Aarhus

Bygning 1467, lokale 123

Træffetid hverdage: Kl. 11.00-12.00

Servicetelefon: 87 15 05 36

Telefontid hverdage: Kl. 07.00-17.00

Indmeld opgave


Særlige telefontider

Mellem jul og nytår: Kl. 07.00-16.00

Sommerferie (juli/august): Kl. 07.00-16.00


OBS! Vi beder om, at vores brugere udviser hensynsfuld adfærd (afstand, håndsprit mm.) ved besøg på driftskontoret. Vi er fortsat klar til at hjælpe, men respekter venligst gældende retningslinjer også her, så vi kan passe på hinanden. 

 

Glemte sager

Glemte sager kan afhentes følgende steder:
Nobelparken
Driftskontoret bygning 1467, lokale 123
Kasernen
Driftsafdelingen bygning 1580, lokale 011
Emdrup
Biblioteket
Trøjborgvej 82-84
Driftsafdelingen bygning 1918, lokale 017
Katrinebjerg
Information på vej
Moesgård
Studenterloungen (tøj)
Bygningsforvaltningens kontor (computerladere og værdigenstande)