Etisk godkendelse af forskningsprojekter - Forskningsetisk Komité

Flere og flere forskningsprojekter møder krav om etisk godkendelse fra den institution, de hører til under. Kravet kommer især fra EU’s rammeprogrammer og fra internationale tidsskrifter.

Det drejer sig specifikt om projekter, der arbejder med empiriske data, og som ikke er omfattet af komitéloven om regionale videnskabsetiske komiteer, der kun dækker sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Projekter på AU bliver godkendt af den Forskningsetiske komité. Komiteen skal sikre en ensartet og ansvarlig struktur for godkendelse af projekter og gøre det nemmere for AU-forskere at modtage bevillinger og publicere.

Komiteen fungerer som Institutional Review Board (IRB) i de tilfælde, hvor du som forsker skal dokumentere, at institutionen har godkendt de etiske aspekter af din forskning.

Hvilke projekter kan behandles?

  • Komitéen godkender udelukkende projekter, der efterspørger en etisk godkendelse, som ligger uden for det eksisterende videnskabsetiske komitésystem og som ledes af forskere med ansættelse på AU.
  • Komiteen godkender kun empiriske projekter, der indsamler data fra frivillige undersøgelsesdeltagere, herunder observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser, der inddrager dataindsamling fra personer.

Hvordan søger du godkendelse?

  • Du skal udfylde et oplysningsskema med bilag. Komiteen vurderer derefter din ansøgning med henblik på forskningsetisk godkendelse.
  • Du skal medsende en protokol for dit projekt. Hvis projektet ikke allerede har en protokol, kan du bruge den skabelon, som ligger herunder sammen med oplysningsskemaet.
  • Søg gerne så tidligt som muligt, så du har godkendelsen, inden du går i gang med dit forskningsprojekt.

Oplysningsskema, protokol og vejledning

Udfyld oplysningsskemaet, som du finder her. Spørgsmål til skemaet kan sendes til legal@au.dk.

Bemærk, at du også skal udfylde denne skabelon til protokol.

Hvilke bilag skal medsendes?

Medsend de bilag, som er relevante for dit projekt. Ud over protokollen kan det være:

  • Deltagerinformation
  • Samtykkeerklæring
  • Rekrutteringsmateriale
  • CV på projektansvarlig (max 1 side)