APV-forberedelse som leder

Som leder er du tovholder på en række opgaver i arbejdet med et godt arbejdsmiljø. Du har forskellige opgaver afhængigt af ledelsesniveau.
Her får du inspiration og overblik.


Januar-marts

Optakt med drøftelser og aftaler

Hvordan sikrer du, at I får god effekt af APV? 
APV er et værktøj til at arbejde aktivt med arbejdsmiljøet, og I får bedst effekt, når der er klarhed over, hvem der involveres, hvornår og hvorfor. Brug denne tid på at drøfte og aftale samarbejdet med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, din leder, ledergruppe og dine medarbejdere.

Motiver dine medarbejdere

En høj svarprocent giver det bedste afsæt for det videre arbejde. Skab opbakning hos dine medarbejdere ved at informere og inddrage dem, før spørgeskemaerne udsendes og derefter løbende i processen. Fortæl dem fx om:

Samspil med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgene

Drøft og aftal:

  • Hvordan I samarbejder - fx hvem gør hvad?
  • Hvordan I bruger resultaterne, så det skaber værdi, f.eks. hvornår og i hvilken form?
  • Hvor mange indsatser I ca. vil prioritere, så arbejdet bliver tilpas ordentligt, let og overskueligt.

Koordiner med egen leder og ledergruppe

Drøft og aftal:

  • Hvordan I koordinerer snitflader og samarbejder fra hver jeres funktion?
  • Hvilke handlinger og hvilken kommunikation fra jer som ledere (sammen og hver især), der bidrager til god effekt af APV. Fx aktiviteter, der bidrager til, at medarbejderne oplever, at APV-processen nytter.

Læg aftalerne i kalenderen

  • Inviter til de aftalte møder og book lokaler, så du er godt forberedt til APV processen.

Brug resultatet

Når rapporten foreligger, begynder arbejdet med at bruge resultatet bedst muligt.
I sektionen Brug resultatet får du inspiration og bliver ledt igennem processen trin for trin.

Her får du et overblik over, hvilke opgaver du som leder er tovholder for:

April

Læs, forstå og tal om resultatet

Læs mere i Lederens guide til APV.

Maj og frem

Udarbejd handleplaner og følg op

Læs mere i Lederens guide til APV​​​​​​​.