Om APV på AU

På Aarhus Universitet laver vi en spørgeskemabaseret arbejdspladsvurdering hvert 3. år, og derimellem hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene, eller hvis en enhed ønsker at følge op. Her kan du læse mere om APV på AU.


Hvad er APV?

APV er en forkortelse for Arbejdspladsvurdering. I APV-processen undersøger vi arbejdsmiljøet, går i dialog om resultaterne, prioriterer indsatser i en handleplan og følger regelmæssigt op på planen.

Hvorfor holder vi APV?

APV er et vigtigt værktøj til at arbejde forebyggende og systematisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdere og ledere på AU bør hver dag kunne møde op til et sundt og godt arbejdsmiljø, som skaber trivsel og arbejdsglæde. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at løse kerneopgaverne samt tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Hvordan laver vi APV?

APV-processen består af flere faser:

Ét login til dine rapporter, handleplaner og mellemmålinger

Det er nemt for dig som bruger. Med ét login får du adgang til de ressourcer og tjenester, der er relevante for din afdeling. Dine APV rapporter, mellemmålinger og handleplaner er samlet ét sted.

Hvem arbejder med APV på AU?

Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende for både ledere og medarbejdere på AU. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab definerer opgaverne og finder ressourcerne til at løse dem. APV-processen involverer alle, og med en koordineret indsats trækker vi i samme retning.

  • Medarbejderen bidrager ved i første omgang at svare på spørgeskemaet og siden involvere sig i arbejdet med at prioritere indsatser og forbedre arbejdsmiljøet.
  • Lederen har det overordnede ansvar for, at der bliver gennemført og fulgt op på APV. I dette arbejde har lederen pligt til at involvere arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen.
  • Institutter/centre/vicedirektør­områder/afdelinger/enheder drøfter APV'ens resultater og eventuelle arbejdsmiljøproblemer lokalt, og der udarbejdes en handlingsplan for løsning af problemerne.
  • APV-resultaterne drøftes samtidig på AU- og fakultetsniveau. Her kan der blive besluttet fælles indsatsområder, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Alle niveauer opdaterer løbende deres handlingsplaner for fremdrift.
  • Universitetsledelsen har ansvaret for APV-processen. Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er involveret i alle processens faser.