Brug resultatet


Rapporten er klar - hvordan bruger du resultatet?

Når APV-resultaterne foreligger, står du som leder i spidsen for opgaven med at omsætte data til konkrete, målrettede indsatser for et godt arbejdsmiljø.

Det gør du ved at forstå rapporten, involvere medarbejdere og lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, prioritere, lave en handleplan og (især) følge op regelmæssigt. APV er et værktøj i din daglige ledelse, og du får bedst effekt, hvis du lader arbejdsmiljøarbejdet blive en naturlig del af jeres øvrige aktiviteter, møder og initiativer.

Det giver en god proces at følge disse fire skridt trin for trin: