Kiros

En fælles platform

Kiros er en database, hvor alle farlige kemikalier ved AU registreres i.
Formålet med Kiros er at skabe en fælles platform for arbejdet med kemikaliesikkerhed.
I Kiros kan du finde sikkerhedsdatablade, printe labels, udarbejde kemiske risikovurderinger og meget andet.

Driften af Kiros-databasen understøttes af Kemikalienetværket, som løbende vurderer ny lovgivning på kemikalie- og affaldsområdet.

Adgang til Kiros

Hvis du skal have adgang til Kiros, skal du enten kontakte din gruppes Kiros-ansvarlige eller skrive til kontakt@kiros.dk, hvor du kan blive hjulpet i gang.


Kontakt kemikaliekonsulenterne

Nat/Tech

Carsten Pedersen

Akademisk teknisk medarbejder

Nat/Tech

Astrid van der Aa Kühle

Laboratorietekniker/Kemikalierådgiver