Sikkerhedsrådgiverenheden

Der er et lovbefalet krav om at virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods, herunder forsendelse af kemikalie-, klinisk risiko- og radioaktivt affald, forsendelse af kemikalier med fragtmand samt kørsel med kemikalier i virksomhedens biler skal udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere.

Organisering og uddannelse af personale

Ved Aarhus Universitet er der en intern koordinerende sikkerhedsrådgiver. 
Udpegning af sikkerhedsrådgivere og varetagelse af opgaver sker i overensstemmelse med Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen. Sikkerhedsrådgiverne er uddannede med Beredskabsstyrelsen som eksamensmyndighed.

Affaldsansvarlige

Alle Institutter ved AU har udpeget minimum én affaldsansvarlig person. De affaldsansvarlige personer har fået en 1.3 uddannelse efter ADR samt løbende vejledning i affaldshåndtering af sikkerhedsrådgiveren.
De affaldsansvarlige personer har til opgave at sørge for, at medarbejderne i deres afdeling følger den vejledning, som de løbende får af sikkerhedsrådgiveren.