Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Forebyggelse og håndtering af stress

Forebyggelse og håndtering af stress

Aarhus Universitet vil være en god og sund arbejdsplads for alle medarbejdere. AU ser stress som en fælles udfordring og et fælles ansvar. Selvom stress rammer individet, spiller omgivelserne en vigtig rolle. Både i privatlivet og på arbejdspladsen er der faktorer, der kan være med til at fremme eller beskytte mod stress.

Medarbejdere opfordres til at involvere nærmeste leder eller alternativt tage kontakt til tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Det er også muligt for alle medarbejdere på AU at kontakte psykologisk rådgivning.

Hvad er stress?

Stress er en fysisk og psykisk reaktion på belastning. Stress er ikke altid usundt. Lidt forsimplet kan man tale om stress i trivsels-, risiko- og farezonen. Dette kan du læse mere om i AU's pjece om forebyggelse og håndtering af stress. I pjecen kan du også læse mere om roller, opgaver og ansvar, når vi arbejder med trivsel og stress.

Klik på billedet og download pjecen.


294775 / i40