Forebyg og håndter stress

AU ser stress som en fælles udfordring og et fælles ansvar. Selvom stress rammer individet, spiller omgivelserne en vigtig rolle. På denne side finder du vejledning og værktøjer til at forebygge, opdage og håndtere stress.


Sådan forebygger og opdager vi stress

Hvad kan du selv gøre?

Forebyg stress ved at: 

 • lære om stress og egne stressreaktioner og bruge denne viden til at forebygge stress
 • medvirke til at skabe en kultur præget af åbenhed om emnet stress og fælles ansvarlighed i forhold til opgaver og trivsel
   

Opdag og reagér på stress ved at: 

 • lave en stresstest, tage dine symptomer alvorligt, og reagere på dem ved at tage dialog med egen leder om arbejdsbelastning og prioritering af arbejdsopgaver
 • bruge dine kollegaer, AMR og TR, dit netværk og evt. AU’s tilbud om psykologisk rådgivning

Hvad kan du gøre som kollega?

Forebyg stress ved at:

 • tage medansvar for afdelingens/ enhedens fælles opgaveløsning og trivsel i hverdagen
 • medvirke til at skabe en kultur præget af åbenhed i forhold til stress og trivsel
   

Opdag og reagér på stress ved at: 

 • tale med din kollega ved tegn på usund stress og udtrykke din bekymring:
  • over for kollegaen selv (vær nysgerrig på om og hvor kollegaen har søgt hjælp/støtte)
  • over for relevant leder (hvis kollegaen ikke selv har kontaktet lederen)

Hvad kan du gøre som leder?

Forebyg stress ved at:

 • have fokus på prioritering og arbejdsbelastning blandt medarbejderne i hverdagen
 • sørge for at have nødvendig viden og kompetencer i forhold til stress
 • sørge for løbende synliggørelse af, hvordan afdelingen/enheden arbejder med trivsel og stressforebyggelse
 • spørge systematisk til trivsel og stress ved den årlige MUS
   

Opdag og reagér på stress ved at: 

 • gå i dialog med medarbejderen ved bekymring
 • udarbejde plan for hvorledes arbejdsbelastning/-pres reduceres samt prioritering af opgaver/tid
 • oplyse (hvis det vurderes relevant) om AU's tilbud om psykologisk rådgivning
 • undersøge om kilden til stress også kan medføre stress for andre i afdelingen/enheden
   

Tag også vare på dig selv:


Sådan håndterer vi stress

Er du selv stresset?

Oplever du nedsat arbejdsevne eller sygdom på grund af stress?

Så er det vigtigt, at du: 

Er din kollega stresset?

Som kollegaer til en stressramt er det vigtigt, at I taler om:

 • Hvordan I kan støtte den stressramte (fx koordinere kontakt/blomster o.l.)
 • Hvordan I kan bidrage til at sikre en sund kultur med fælles opbakning for trivsel og opgaveløsning under kollegaens fravær

Er du leder for en stresset medarbejder?

Som leder for en stressramt medarbejder er det vigtigt, at du: 

 • Hjælper med at initiere relevant støtte ved at opfordre medarbejderen til at tage kontakt til:
 • Aftaler opfølgning samt følger AU’s procedure for håndtering af sygefravær
 • Fokuserer på kommunikation og prioritering af opgaver i afdelingen/enheden under hensyntagen til de øvrige medarbejdere

Bliv klogere på stress og find værktøjer

VÆRKTØJSKASSE for ledere og ledergrupper

Øg din viden om stress

 • Hæfte med anbefalinger til ledere: Forstå og forebyg stress
 • Artikel om at arbejde med stress fra flere perspektiver: Helhedsorienteret stressindsats
 • Bog: Lederens stresshåndbog. Styrk dine lederkompetencer, når det gælder stress. Af Martini M, Krarup M & Tøttrup CA. Dansk Psykologisk Forlag. 2017
   

Tal med dine medarbejdere på 1:1 møder i løbet af året og til MUS

 

Sæt stress på dagsordenen på afdelings- og ledergruppemøder

Brug AT vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres

Hvis ansatte arbejder intensivt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgave, er arbejdsgiverens vigtigste pligter forklaret i Arbejdstilsynets vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.
Den giver viden om, hvordan du:

 • afdækker, vurderer og forebygger stor arbejdsmængde og tidspres
 • fører tilsyn med at arbejdet udføres forsvarligt

VÆRKTØJSKASSE for AMO

Øg jeres viden om stress

Sæt stress på dagsordenen

Brug AT vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres

Hvis ansatte arbejder intensivt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgave, er arbejdsgiverens vigtigtste pligter forklaret i Arbejdstilsynets vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.
Den giver viden om, hvordan du:

 • afdækker, vurderer og forebygger stor arbejdsmængde og tidspres
 • fører tilsyn med at arbejdet udføres forsvarligt