Forebyg og håndter stress

AU ser stress som en fælles udfordring og et fælles ansvar. Selvom stress rammer individet, spiller omgivelserne en vigtig rolle. På denne side finder du vejledning og værktøjer til at forebygge, opdage og håndtere stress.


De tre zoner for stress

Stress er en fysisk og psykisk reaktion på belastning, som opstår, når der er ubalance imellem krav og ressourcer. Stress er ikke altid usundt. Lidt forsimplet kan man tale om stress i trivsels-, risiko- og farezonen.

Læs mere om de enkelte zoner, og hvordan du kan hjælpe som medarbejder, kollega og leder.

Et fælles ansvar


Yderligere info og inspiration: