Hvad kan du gøre som leder?

Din rolle som leder er at stille nysgerrige spørgsmål til dine medarbejderes ønsker om karriere og arbejdsliv. Du skal også kunne henvise til de tilbud, der er på AU, og evt. bruge dit netværk til at hjælpe dine medarbejdere med at blive karrierebevidste. 


Aktiver dit netværk

Som leder for medarbejdere, der har brug for hjælp til at afklare deres karriere, kan du hjælpsomt stille dig selv og dine egne erfaringer til rådighed. Men måske drømme din medarbejder om en anden karriere end din? Måske forestiller din medarbejder sig mere et arbejdsliv lig en i dit netværk?Der kan derfor være stor nytte af, at du – der måske har et forspring i arbejdslivet og et måske større netværk – kan aktivere dit netværk og hjælpe din medarbejder i dennes karriereafklaring.

Brug de sociale medier

Måske kan du også bede din medarbejder lave en kort tekst med hans eller hendes karrierespørgsmål? Hvis du ønsker det, kan du poste den på dine sociale medier – og på den måde få spørgsmålene ud, ikke blot i dit eget netværk, men også i dit netværks netværk.

Brug dit netværk med omtanke

Det er dit personlige valg, om du vil aktivere dit netværk. Og du bør altid gøre det med omtanke. Det handler i høj grad om at være bevidst om, hvem der kan bidrage i den konkrete situation, og hvad de skal hjælpe med.

Henvend dig ikke ureflekteret til hele dit netværk – men kun til den del af dit netværk, som faktisk både kan og vil hjælpe med en værdifuld samtale med din medarbejder.

Opbyg kompetencer ved hjælp af nye opgaver

Det kan være en stor hjælp for den medarbejder, som ønsker bevægelse i sit arbejdsliv, at få udbygget sine kompetencer inden for forskellige og evt. nye områder, der ikke nødvendigvis er medarbejderens primære opgave. Dette kunne være ved at stå for projektledelse eller styring af arrangementer eller konferencer. Det kunne også være at uddelegere opgaver inden for f.eks. økonomistyring, kommunikation/formidling eller lignende.

Kend til AU's tilbud

Som leder har vi en forventning om, at du kender til de muligheder, der er på AU for karriereudvikling og -afvikling.

Du får et overblik under Sæt rammen for den gode karrieresamtale.