Mailenheder og enhedsforkortelser

Medarbejdere, der er ansat på institutter og visse forskningscentre, vil få instituttets/centrets enhedsforkortelse som en del af deres mailadresse. 

Det er henholdsvis institutlederen (vedrørende institutterne) og respektive dekaner (vedrørende centre), der har besluttet om enhedens medarbejdere skal have enhedsforkortelse i deres mailadresse. Beslutningen gælder for samtlige medarbejdere ved enheden. 

Det er kun forskningsfaglige enheder, som kan få enhedsforkortelse i mailadressen. Alle ansatte ved administrative enheder (alle vicedirektørområder, inklusive medarbejdere i de administrative centre tilknyttet hovedområderne) benytter altid @au.dk i deres mailadresse (beslutning i Universitetsledelsen, august 2011). 

Nedenfor følger en liste over godkendte enhedsforkortelser pr. 29. maj 2024:

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende godkendelse af mailenheder kan rettes til chefen for web og digitale platforme, Steffen Longfors.

Steffen Longfors

Chef for Portefølje og udvikling

Enhedsforkortelser i personlige mailadresser

Enhedsnr Dansk navn Engelsk navn Enhedsnavn
Institutter
1816 Institut for Kultur og Samfund Department of Culture and Society @cas.au.dk
1817 Institut for Kommunikation og Kultur Department of Communication and Culture @cc.au.dk
1818 Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Department of Education @edu.au.dk
1037 Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab Department of Animal and Veterinary Sciences @anivet.au.dk
2847 Institut for Biologi Department of Biology @bio.au.dk
5500 Institut for Ecoscience Department of Ecoscience @ecos.au.dk
1807 Institut for Miljøvidenskab Department of Environmental Science @envs.au.dk
5600 Institut for Geoscience Department of Geoscience @geo.au.dk
1036 Institut for Agroøkologi Department of Agroecology @agro.au.dk
1039 Institut for Fødevarer Department of Food Science @food.au.dk
5400 Institut for Molekylær Biologi og Genetik Department of Molecular Biology and Genetics @mbg.au.dk
5200 Institut for Fysik og Astronomi Department of Physics and Astronomy @phys.au.dk
5100 Institut for Matematik Department of Mathematics @math.au.dk
5300 Institut for Kemi Department of Chemistry @chem.au.dk
5150 Institut for Datalogi Department of Computer Science @cs.au.dk
1946 Institut for Biomedicin Department of Biomedicine @biomed.au.dk
2400 Institut for Klinisk Medicin Department of Clinical Medicine @clin.au.dk
2211 Institut for Folkesundhed Department of Public Health @ph.au.dk
2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed Department of Dentistry and oral health @dent.au.dk
2320 Institut for Retsmedicin Department of Forensic Medicine @forens.au.dk
3200 Juridisk Institut  Department of Law @law.au.dk
3400 Institut for Statskundskab Department of Political Science and Government @ps.au.dk
3500 Psykologisk Institut Department of Psychology and Behavioural Sciences @psy.au.dk
1071 Institut for Virksomhedsledelse Department of Management @mgmt.au.dk
3100 Institut for Økonomi Department of Economics and Business @econ.au.dk
3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Department of Business Development and Technology @btech.au.dk
2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi Department of Biological and Chemical Engineering @bce.au.dk
2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign Department of Civil and Architectural Engineering @cae.au.dk
2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi Department of Electrical and Computer Engineering @ece.au.dk
2960 Institut for Mekanik og Produktion Department of Mechanical and Production Engineering @mpe.au.dk
5500 Institut for Ecoscience Department of Ecoscience @ecos.au.dk

 

Institutlignende
centre/enheder

1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Centre for Teaching Development and Digital Media @tdm.au.dk
2473 Onkologisk Afdeling Department of Oncology

@oncology.au.dk

Nationale centre
1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DCE - Danish Centre for Environment and Energy @dce.au.dk
1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCA - Danish Centre for Food and Agriculture @dca.au.dk
Forskningscentre
1591 Center for kvantegeometri af Modulirum Centre for Quantum Geometry of Moduli Spaces @qgm.au.dk
1600 Science and Technology Learning Lab Science and Technology Learning Lab @stll.au.dk
1646 Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Centre for Advanced Visualisation and Interaction @cavi.au.dk
2483 Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab Center for Functionally Integrative Neuroscience @cfin.au.dk
5114 Center for Bioinformatik Bioinformatics Research Centre @birc.au.dk
5213 Interdisciplinary Nanoscience Center Interdisciplinary Nanoscience Center @inano.au.dk
5700 Center for Videnskabsstudier Center for Science Studies @css.au.dk
1703 Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA)  Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA)  @icoa.au.dk
2371 DANDRITE DANDRITE @dandrite.au.dk
1038 Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning Center for Quantitative Genetics and Genomics @qgg.au.dk
3031 The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center @corc.au.dk
 
Særlige enheder
1954 Aarhus Institute of Advanced Studies Aarhus Institute of Advanced Studies @aias.au.dk
2244 Science Museerne @sm.au.dk
2121 Forskningsenheden for Almen Praksis @ph.au.dk
2268 Studenteridræt @aus.au.dk
2965 Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter @ak.au.dk
Hosted mail i Exchange
1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer International Centre for Research in Organic Food Systems @icrofs.org
1464 Sino-Danish Center for Education and Research Sino-Danish Center for Education and Research @sdc.university
1162 IT Vest @it-vest.dk
9930 BSS Bookstore @BSSbooks.dk
1985 IT Forum Midtjylland @digitallead.dk
3044 Biodiversitetsraadet @biodiversitetsraadet.dk
1655 Center for stokastisk geometri og avanceret bioimaging Center for Stochastic Geometry and Advanced Bioimaging @csgb.dk
Enheder, der selvadministreres uden for Exchange
Studenterrådet @sr.au.dk

Enhedsforkortelser - @(enhed.)au.dk

Universitetsledelsen har i august 2011 besluttet, at det kun er de forskningsfaglige enheder, der kan få en enhedsforkortelse med i deres mailadresse. Medarbejdere ved administrative enheder (vicedirektørområder og administrative centre) får altid en mailadresse, der slutter på @au.dk. 

Valget af enhedsforkortelse er ikke et individuelt valg, men en beslutning der er truffet på det enkelte hovedområde. Beslutningen gælder alle medarbejdere, der har deres primære tilknytning til enheden.

Hvis du mener, at enhedsforkortelsen i din nye mailadresse er forkert, skal du henvende dig til din nærmeste leder eller persondataredaktør. De er ansvarlige for registrering af din tilknytning i AU's it-systemer. 

Hvis du er dobbeltansat, skal du vide, at det er din primære enhedstilknytning, der bruges i din enhedsforkortelse. Du kan se din primære tilknytning (den første/øverste af dine enheder) på din personlige hjemmeside på www.au.dk/findperson.