Sådan bruger du AU-certifikat til digital signering af en PDF-fil

På alle AU-computere (Windows) er der installeret et certifikat, som er identificeret med den enkeltes AU-id (fx au21003). Dette certifikat kan bl.a. bruges til at underskrive interne AU-dokumenter digitalt (fx interne omposteringer og interne personalepapirer).


Vær opmærksom på:

  • at du skal have Adobe Acrobat 2017 eller nyere version for at kunne følge vejledningen. Hvis du har en ældre version af Adobe Acrobat, bedes du kontakte din lokale IT-support for at få den opgraderet.
  • at dokumenter påført intern digital signatur efterfølgende ikke må printes og scannes ind igen, da det fjerner muligheden for at validere signaturen.

Sådan underskriver du en PDF-fil med AU-certifikat

1. Åben PDF-filen.

2. Klik på værktøjet ”Certifikater”.

Hvis du ikke har "Certifikater" i værktøjsgenvejen til højre i Acrobat-vinduet, finder du den i fanebladet "Værktøjer", under "Formularer og signaturer". Du kan evt. tilføje den som en genvej.

3. Klik på ”Underskriv digitalt” og følg anvisningen på skærmen om, hvordan du tegner det område, hvor du vil have signaturen til at stå.


4. Vælg AU-certifikatet, hvis det ikke er valgt.  Hvis du har en medarbejdersignatur fra NemID, vil den også blive vist, men den kan ikke bruges til at underskrive pdf-filer, så den må du ikke vælge. Klik på fortsæt.


5. Marker ”Lås dokument efter underskrivelse”, hvis det er den endelige version. Hvis flere skal underskrive, undlader den første denne markering.

Vær opmærksom på, at dokumenter påført intern digital signatur efterfølgende ikke må printes og scannes ind igen, da det fjerner muligheden for at validere signaturen.


6. Før du klikker på ”Underskriv”, skal du sørge for, at dit ”Entydige navn” kommer med. Første gang du underskriver med digital signatur, skal du derfor klikke på ”Opret”.


7. Herefter skal du sætte flueben i feltet "Entydigt navn" og klikke på "Gem".


8. Du vil nu i feltet DN kunne se din medarbejdermailadresse som bekræftelse på, at dit entydige navn kommer med.


9. Klik på ”Underskriv”.

10. Vælg filnavn for den underskrevne PDF-fil og gem. Hvis flere skal underskrive, sender du den signerede PDF-fil videre til den næste.

Mangler AU-certifikatet på din AU-computer?

Hvis AU-certifikatet mangler på din AU-computer, får du følgende popup, når du forsøger at underskrive PDF-filen:

Du må ikke klikke på ’Konfigurer digitalt id’, da du så blot laver en certifikat til dig selv, som man ikke kan stole på.

Vent til dagen efter for at se, om dit AU-certifikat er blevet installeret. Hvis det fortsat ikke er installeret, bedes du kontakte din lokale IT-support.


Om digitale signaturer

Hvad er en digital signatur?

En digital signatur bruges bl.a. til at identificere dig som bruger af et IT-system og til at signere dokumenter eller udveksle fortrolige mails.

På en Windows-computer betegnes en digital signatur som et certifikat. Der findes en række certifikater, bl.a. AU-certifikat. Certifikatet bliver udstedt af AU IT og kan anvendes til at identificere en AU-bruger og en AU-computer. Derudover kan det bruges til at underskrive fx PDF-filer til internt brug på AU.

Sådan ser du hvilke digitale signaturer, der er på din AU-computer

Du kan se hvilke digitale signaturer, der er på din AU-computer, ved at åbne Certificate Manager. Det gør du ved at følge disse 3 trin:

  1. Tryk Windows-tast + R (Kør / Run)
  2. Skriv CertMgr.msc og tryk på Enter
  3. Navigér til Personligt -> Certifikater   

Hvis du blot har et AU-certifikat ser det således ud:

På en AU-computer vil du almindeligvis være identificeret med et certifikat med dit AU-id. Hvis du ikke har et AU-certifikat og skal bruge et, kan du kontakte din lokale IT-support.