Segl

Retningslinjer

Som hovedregel er der både logo og segl på alle produkter, men seglet kan fravælges af hensyn til funktionalitet eller æstetik, eller fordi pladsen bruges til en enheds eget logo. Dekanen har ansvar for at træffe beslutning om eventuel fravalg af seglet på det pågældende fakultet. 

I de situationer, hvor universitetet kun kan optræde med ét symbol – eksempelvis i visse tekniske systemer eller i materiale, der laves i samarbejde med andre organisationer – bruges universitetets logo.

Placering af segl

Herunder ses et par eksempler på, hvorledes seglet kan benyttes:

PUBLIKATION
AU-logo og segl ligestillet på forsiden

 

ROLL-UPS
AU-logo og centerlogo optræder i ligestillede sammenhænge. Valgfrit segl.

 

POSTERS
AU-logo med institut som primærafsender. Med og uden segl.

Hent segl

Hent en samlet pakke med AU-seglet. Pakken er opdelt i flg. kategorier:

  • BLÅ / SORT / HVID
  • PDF / EPS / PNG

Seglets historie

Her kan du kan læse mere om seglets historie.

Kontakt

Har du spørgsmål til identiteten eller designprogrammet, venligst brug knappen herunder.