Grafisk arbejde

Bestil en opgave

Start altid med, at kontakte din lokale kommunikationspartner, som kan vurdere opgavens omfang og om der er behov for assistance fra en grafisk designer.

Før du bestiller

Inden du bestiller en opgave, bedes du overveje nedenstående spørgsmål. Det gør opgaveløsningen hurtigere, bedre og mere smidig. 

 • Hvad er det primære budskab?
 • Hvem er den primære målgruppe?
 • Hvem er afsender?
 • Hvordan forestiller du dig det endelige produkt (type, størrelse, omfang)?
 • Hvordan er fortælleformen (stilistisk, ungdommelig, grafisk, faktabaseret osv.)?
 • Hvad er billedstilen, skal der bookes fotografer, eller leverer du selv billeder?
 • Klargør sideplan / indholdsfortegnelse m. angivelse af alt indhold
 • Aftal hvorledes filer, dokumenter, opdateringer bliver leveret (WeTransfer, Google Doc, lokalt fællesdrev?)
 • Hvem er projektleder, hvem er endelig beslutningstager?
 • Estimeret budget / timeforbrug?
 • Deadline?
 • Aftal evt. opfølgende møde når produktet er leveret 

Tjekliste

Tjekliste til overlevering af materiale

Inden layoutet påbegyndes, er det en god idé at du har sikret dig, at nedenstående punkter er opfyldt:

 • Al tekstindhold afleveres i én mappe, eller ét word-dokument (med tydelig sideangivelse), samt X antal excel-ark (med korresponderende sidegengivelse)
 • Brødtekst er korrekturlæst, native speaker har allerede været inde over hér. Hvis en endelig beslutningstager skal godkende sprogmæssigt indhold, er det en god idé allerede at gøre det hér
 • Indholdsfortegnelse / sideplan leveres som excel-fil, skal oftest være delelig i 4 sider (12, 16, 20 sider..)
 • Alle tal, tabeller, grafer afleveres som excel-filer, gerne med ‘dummy’-artwork hvis der er figurer der skal rentegnes
 • Fremhævede citater holdes enkle og skarpe, facts og nøgletal er dobbeltjekket for validitet

Opgavetyper

AU Design er forankret i Forskning og Eksterne Relationer, Events og Kommunikationsstøtte, og tæller pt. fire medarbejdere. Vi løser årligt ca. 350+ grafiske opgaver fordelt bredt på ledelses-, fakultets-, institut- og centerniveau.

Opgavetyper

Opgaver løses og afregnes på timebasis (500,- kr/t.) og betales via intern fakturering. 

Trykproduktion

Statens Indkøbsaftale

Aarhus Universitet har tilsluttet sig Statens Indkøbsaftale på trykkeriprodukter og services.

Der er indgået kontrakt med fem leverandører: 

 • F.E. Bording A/S
 • GP-tryk A/S
 • Kailow Graphics A/S
 • PRinfo Konsortiet
 • Rosendahls A/S 

Denne aftale skal bruges til at købe de dele af sortimentet, som medarbejderen finder det hensigtsmæssigt at købe på aftalen, bortset fra køb af officielle AU visitkort og AU kuverter, der skal købes via denne side.

Fællestrykkeriet 

Fællestrykkeriet (AU's interne trykkeri) tilbyder også tryk af en lang række af produkter tilsvarende SI-aftalen (dog ikke officielle AU visitkort og AU kuverter), og kan med fordel benyttes hertil. Se Fællestrykkeriets hjemmeside for produktportefølje og kontaktoplysninger.

High-end produkter

For produkter med særlig fokus på målgruppe, format, papirtype, efterbehandling m.m., anbefales det at tage kontakt til AU's grafiske designere hér på siden. 

Betaling for grafisk arbejde

Alle grafiske opgaver fra fakulteter faktureres. Grafisk korrektur faktureres som udgangspunkt ikke. Grafisk korrektur er, når en enhed på et fakultet har lavet grafisk opsætning selv og ønsker det gennemgået for grafisk korrektur af vores grafikere. Kun ved meget store korrekturopgaver kan der blive tale om fakturering.

Bestil en opgave

Venligst brug knappen herunder vedr. bestilling af en opgave hos AU Design. Om muligt, angiv deadline for opgaven. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt herefter.

AU Design

Nina Wasland

Grafisk designer