Administrationscentret

I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for Administrationscenter Aarhus BSS ordinære delregnskab 1 projekter.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager.

Ved lønanvisning angives herudover også delregnskab og sted.

Stednavn Stednummer Delregnskab Projektnummer EAN-nummer

Adm. center Aarhus BSS,  Stab

5931 1 19078 5798000417786

Adm. center Aarhus BSS, Fællespuljen

5931 1 18873 5798000417786

Adm. center Aarhus BSS, Arts/BSS Fællespuljen

5931 1 19089 5798000417786
Aarhus BSS Økonomi 5932 1 18880 5798000417786
Aarhus BSS Bygningsservice 5933 1 18878 5798000417786
Aarhus BSS Rengøring 5933 1 28997 5798000417786
Aarhus BSS HR og Ph.d. 5934 1 18875 5798000417786
Aarhus BSS Studier 5935 1 18879 5798000417786
Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer 5936 1 18877 5798000417786
Aarhus BSS IT og digitalisering 5937 1 18876 5798000417786
Aarhus BSS IT-Lager 5011 1 19279 5798000417786

Tabellen herunder viser en oversigt over aktivitetsnumrene, der skal anvendes i forbindelse med kontering i IndFak, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og ved timelønsanvisninger. 

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
81301 DVIP løn
81401 TAP løn
81501 DTAP løn
81601 Anden løn
82101 Rejser, hotel, forplejning, stip. ol.
82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol.
82301 Telefon og teleafgifter
82401 Tjenesteydelser og transportmat.
82501 Dataudstyr og kontormaskiner
82601 Møbler, inventar, varer og materialer
82701 Internt køb
91101 Internt salg
96501 Eksternt salg