Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Faculty of Arts har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Arts Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Arts Økonomi, Aarhus
Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Arts Økonomi, Emdrup
Tuborgvej 164
2400  København NV


School of Culture and Society (CAS) / Institut for Kultur og Samfund (IKS)


School of Communication and Culture (CC) / Institut for Kommunikation og Kultur (IKK)


Danish School of Education (EDU) / Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 


Centre for Teaching Development and Digital Media (TDM) / Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)


Ph.D.-skolen på Arts


Dekanat


Bygningsområdet 

  • Forretningscontroller Ragnhild Medina Holm, ragnhild.holm@au.dk, tlf. 8715 3587 (Mia Vemmelund Rose på barsel)

Arts' administrative center

  • Forretningscontroller Ragnhild Medina Holm, ragnhild.holm@au.dk, tlf. 8715 3587 (Mia Vemmelund Rose på barsel)

Tværgående opgaver


Ledelse af Arts Økonomi