Beskatning af rejseudgifter

Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan du have en række udgifter. Om udgifterne dækkes af AU afhænger af dit formål med udgiften, og om der er givet tilladelse til udgiften.
    

Her er det vigtigt at nævne, at alle udgifter der er finansieret og formidlet af AU, både ordinære og eksterne midler, skal overholde AU´s regler for tjenesterejser, varekøb og forplejning (også selvom der foreligger en godkendelse fra en ekstern bevilling, skal de overholde AU´s regler).
    

Her på siden finder du svar på spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udgifter, du har på din tjenesterejse. Hvis du ikke finder et brugbart svar, kan Rejsegruppen hjælpe dig - kontaktoplysninger finder du i højre kolonne.

Varekøb

Hvis AU har betalt for varerne, er det AU's ejendom, og skal som udgangspunkt efterfølgende opbevares på AU.

Skattepligtige udgifter der kan dækkes/refunderes

Du bliver skattepligtig, hvis du får udbetalt kørselsgodtgørelse og/eller time-og dagpenge, hvis du ikke har et AU ansættelsesforhold.
   

Ønsker du en afklaring af de skattemæssige forhold, skal du kontakte SKAT, da de foretager den endelige fortolkning af reglerne.

Uforudsete udgifter

Får du uforudsete udgifter skal du altid:

  • Undersøg om bevilling (bevillingshaver) vil dække eller spørg din Projektcontroller
  • Undersøg AU’s rejsepolitik, og om AU har hjemmel til at dække udgiften
  • Kontakt Rejsegruppen på mail: rejser@au.dkfor afklaring af, om AU dækker udgiften.
  • Ved rejser over 28 dage (udstationering / miljøskifte) kan du læse mere her.