Strategiteamet

Strategiteamet varetager universitetets muligheder for at søge indflydelse på de nationale og internationale forskningspolitiske dagsordner og derved skabe de bedst mulige betingelser for, at AUs forskere kan tiltrække nationale og internationale forskningsbevillinger.

Strategiteamet har følgende opgaver:

  • Indsamle og formidle viden om fremtidige forskningsbevillingsmuligheder (især Horizon 2020).
  • Understøtte AUs påvirkning af nationale og internationale forskningspolitiske dagsordener
  • Betjening af universitetsledelse, det tværgående forskningsudvalg, ekspertgrupper mm. i forhold til forskningspolitisk interessevaretagelse (koordinering af faglige indspil, høringssvar mm)
  • Betjening af universitetets repræsentanter i universitetsnetværk (under Danske Universiteter, Coimbra Group, Guild of European Research Intensive Universities mm.)
  • Analyse og rapportering af hjemtag af eksterne forskningsbevillinger 
  • Bidrage til koordineringen af AUs kontakt med store, private bevillingsgivere.