Nyttige links

 • Rejsegruppen
  Her kan du finde mere information om Rejsud, udgifts- og rejseafregninger, rejseregler og diverse satser ifm. rejser.
 • Kreditkort
  Her kan du finde blanketter og retningslinjer for AU kreditkort.
 • Kreditorgruppen
  Tager sig af fakturaer til AU, som håndteres i IndFak.
 • Debitorgruppen
  Håndterer fakturaer, som AU sender til eksterne.
 • Løn
  Her kan du finde diverse blanketter ifm. studentermedhjælpere, censorer, gæsteforelæsere og andre honorarer. Derudover kan du finde yderligere information om Mtempus (Timeløn).
 • Fuldmagtsforhold
  Læs mere om de forskellige fuldmagtstyper på AU, herunder blanketter.
 • Indkøb
  Her kan du finde viden om AU's indkøbs- og udbudsregler og indkøbsaftaler.
 • Conference Manager
  Læs mere om Conference Manager, hvori man kan oprette arrangementer.
 • Enhedsregister
  Her kan du finde enhedsnumre på institutter, afdelinger m.m.