Internt peer review på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen introducerede i november 2017 en obligatorisk intern peer review-ordning på fakultetet for at højne kvaliteten af ansøgningerne og dermed øge succesraten ifm. følgende elitevirkemidler:

 • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder
 • ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, og fra 2019 også Synergy Grant)
 • Danmarks Grundforskningsfonds opslag af nye Centers of Excellence
 • Større ansøgninger til private danske fonde

Formålet med ordningen er at hjælpe dig som ansøger med at præsentere dit projekt stærkest muligt over for det pågældende virkemiddels evaluatorer. I den interne peer review-proces får du mulighed for at præsentere din ansøgning over for tre reviewere: én fra dit eget institut (forbehandler) og to, hvis faglige kernekompetence ikke er tæt på din egen.

Det interne peer review-panel består af videnskabelige medarbejdere på seniorniveau med solid evaluatorerfaring.

Medlemmer af det interne peer review-panel

 • Professor Peter Lindgren (BTECH)
 • Lektor Sofoklis Kyriazakos (BTECH)
 • Professor Nabanita Datta Gupta (ECON)
 • Professor Helena Skyt Nielsen (ECON)
 • Professor Eric Hillebrand (ECON)
 • Professor Klaus G. Grunert (MGMT)
 • Professor Helle Neergaard (MGMT)
 • Professor Lars Frederiksen (MGMT)
 • Professor Christoffer Green-Pedersen (PS)
 • Professor Jens Blom-Hansen (PS)
 • Professor Kees Van Kersbergen (PS)
 • Professor Dorthe Berntsen (PSY)
 • Professor Bobby Zachariae (PSY)
 • Professor Tine Sommer (LAW)
 • Lektor Katerina Mitkidis (LAW)
 • Lektor Graham Butler (LAW)
 • Professor Ole Windahl Pedersen (LAW)

Pr.  marts 2022

Peer review-processen

I god tid før det interne peer review er institutterne ansvarlige for at screene ansøgninger til internt review og sikre feedback fra fagfæller tæt på ansøgers fagområde. Den forudgående kvalitetssikring på instituttet forankres hos det ene af instituttets reviewere fra det interne peer review-panel, der således fungerer som forbehandler.

Som udgangspunkt gennemføres internt peer review 3-6 uger forud for ansøgningsfristen. Der benyttes tre reviewere pr. ansøgning: én fra ansøgers eget institut (forbehandler) og to hvis faglige kernekompetence ikke er tæt på ansøgers. Reviewerne modtager senest 1 uge før feedbackmødet seneste version af ansøgningen inkl. ansøgers CV og publikationsliste samt link til opslaget af det pågældende virkemiddel og evalueringskriterierne.

Feedback gives mundtligt til ansøger på et møde af ca. 1 times varighed. Forbehandleren fungerer som facilitator/mødeleder. Reviewernes opdrag er at give konstruktive og konkrete forslag til forbedring af de enkelte dele af ansøgningen i lyset af de evalueringskriterier, der gælder for det pågældende virkemiddel.

Kontaktpersoner

Institutterne har udpeget en kontaktperson, som løbende indmelder potentielle ansøgere til de forskellige virkemidler mhp. igangsætning af internt peer review.

Kontaktpersonerne er:

 • Peter Lindgren (BTECH)
 • Helena Skyt Nielsen (ECON)
 • Tine Sommer (LAW)
 • Pernille Kallehave (MGMT)
 • Christoffer Green-Pedersen (PS)
 • Kirsten Pedersen (PSY)