Aarhus BSS’ strategiske prioriteringer for 2023/2024

Med afsæt i Aarhus BSS’ nye strategi 2022-2026, afholdte fakultetsleden i efteråret 2022 sit årlige strategiseminar, hvor fakultetets og institutternes strategiske målsætninger for de kommende år blev drøftet. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at følgende indsatser skal være særligt prioriterede i 2023 og 2024:

  • Revidere og styrke uddannelsesporteføljen, hvor det er relevant, med fokus på progressionsrater og passende studielivsbalance på den ene side, og høj beskæftigelsesgrad for dimittender på den anden.
  • Øge succesrater for eksterne forskningsbevillingsansøgninger f.eks. ved at facilitere og styrke institut- og fakultetsvise feedbackprocedurer
  • Øge samarbejdet med erhvervslivet om uddannelser og forskning f.eks. ved at udforske eksterne finansieringsmuligheder af uddannelsesinfrastruktur
  • Identificere og engagere sig i aktiviteter, der kan styrke det tværfaglige samarbejde inden for og på tværs af institutter og fakulteter på AU gennem f.eks. det nyetablerede Aarhus BSS Strategic Interdisciplinary Forum (SIF).