To nye strategiske projektledere skal styrke dimittenders position på jobmarkedet

Aarhus BSS har udpeget to nye strategiske projektledere til at koordinere projekter på to af fakultetets tværgående indsatsområder. Camilla Kølsen Petersen skal stå i spidsen for projektet Digitale Kompetencer, og Charlotte Christiansen for projektet Fastholdelse og Internationalisering. Projekterne skal bidrage til fakultetets mål om at uddanne dygtige kandidater, der klarer sig godt på jobmarkedet.

Camilla Kølsen Petersen og Charlotte Christiansen
Aarhus BSS' strategiske projektledere Camilla Kølsen Petersen (t.v.) og Charlotte Christiansen (t.h.) Foto: AU Foto

Aarhus BSS’ mission er at levere forskning af højeste kvalitet og tilbyde forskningsbaserede uddannelser inden for både business og samfundsvidenskab såvel som på tværs af disse to kerneområder.

”Vi tror på, at vi på den måde kan producere de dygtigste kandidater, der efter endt uddannelse får et godt job og bliver en del af den fremtidige arbejdsstyrke og dermed udvikler samfundet,” fortæller konstitueret prodekan for uddannelse Morten Rask og fortsætter: ”Vi har i den forbindelse løbende fokus på at øge de fremtidige beskæftigelsesmuligheder for vores dimittender.”

Det udmønter sig blandt andet i, at Aarhus BSS – sammen med det øvrige Aarhus Universitet – er i gang med at udarbejde en plan for, hvordan studerende erhverver sig digitale kompetencer, som er relevante for deres fag, og som vil være værdifulde i konkurrencen på jobmarkedet.

Fakultetet har ligeledes fokus på at nedbringe frafaldet på flere uddannelser og på at fastholde Aarhus BSS’ internationale studerende i Danmark, blandt andet ved at synliggøre karrieveje på det danske arbejdsmarked samt at skabe kontakter til erhvervslivet med henblik på job efter endt uddannelse.

På den baggrund har fakultetet identificeret to strategiske indsatsområder.

Digitale kompetencer samt fastholdelse og internationalisering

Helt konkret er der iværksat to nye strategiske projekter, som løber over de næste tre år:

  • Digitale Kompetencer har fokus på at udvikle de studerendes digitale kompetencer og supplere den fysiske undervisning med digitale løsninger på en meningsfuld og produktiv måde.
  • Fastholdelse og Internationalisering skal sikre, at langt størstedelen af førsteårsstuderende fastholdes på alle Aarhus BSS-uddannelser, og at størstedelen af de internationale studerende på alle Aarhus BSS-uddannelser er beskæftiget i Danmark efter endt studie.

Til at stå i spidsen for de to strategiske og vigtige projekter har dekanatet udpeget to projektledere, som skal lede projekterne på tværs af fakultetet:

Camilla Kølsen Petersen
Postdoc og ph.d. Camilla Kølsen Petersen fra Institut for Virksomhedsledelse skal stå for Digitale Kompetencer.

”Camilla har erfaring med forskning, undervisning og rådgivning i og om digitale kompetencer. Hendes tilgang er en god blanding af fokuseret og spørgende, hvilket der er brug for her,” vurderer Morten Rask.

Charlotte Christiansen
Professor og ph.d. Charlotte Christiansen fra Institut for Økonomi har ansvaret for Fastholdelse og Internationalisering. Morten Rask fortæller:

”Jeg kender Charlotte fra min tid i Oecon-studienævnet, hvor hun som formand altid satte en ære i at forstå situationen, også fra de studerendes side. Hun har fokus på integration og er meget løsningsorienteret, hvilket vil være nødvendigt for at løse fastholdelsesproblematikkerne.”

Ophæng til dekanatet og del af ny styregruppe

De to strategiske projekter har organisatorisk ophæng til dekanatet og skal implementeres på tværs af fakultetet. Den faglige reference vedrørende ledelsen af projekterne er derfor til prodekanen for uddannelse ved Aarhus BSS. De to projektledere inddrager relevante kontaktpersoner på institutterne efter behov.

De to strategiske projektledere bliver også medlemmer af styregruppen for den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS, som sætter retningen for projekterne i dialog med fakultetsledelsen og under hensyntagen til institutternes behov.

Morten Rask glæder sig over, at Camilla og Charlotte har påtaget sig de to roller, og ser frem til det videre arbejde:

”Når implementeringen af projekterne går i gang, er det vigtigt, at alle har en åben og spørgende tilgang, da disse strategiske projekter skal afspejle den lokale kontekst, som den enkelte uddannelse udgør. Samtidig skal vi have fokus på at dele de gode erfaringer på tværs af uddannelserne, hvilket skal være baseret på dialog og refleksion, som skaber ansvar og fremdrift.”


Læs mere